وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اگر حمایت های مقام معظم رهبری نبود هیچ توفیقی در مذاکرات هسته ای امکان پذیر نبود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به بیانات مقام معظم رهبری در حمایت و اعتماد به تیم هسته ای کشورمان گفت: ما همواره قدردان حمایت های مقام معظم رهبری هستیم. فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری کاملا نشان داد ایشان در جزییات موضوع بحث هسته ای نیازهای کشور، برنامه های درازمدت کشور در حوزه هسته ای و همین طور در مورد جزییات مذاکرات هستند و با دقتی که ویژه ایشان بوده و همواره موضوعات مهم و اساسی کشور را با دقت کامل و ریزبینی و با رعایت همه ظرافت ها بیان فرموده بودند و می فرمایند، موضوع هسته ای را هم مطرح کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با واحد مرکزی خبر در وین با تاکید بر اینکه جا دارد همه دست اندرکاران و مخصوصا دوستان عزیز ما و اصحاب رسانه به ظرایف فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کنند، افزود: همیشه قدردان حمایت ایشان بودیم و هستیم و اگر حمایت های مقام معظم رهبری نبود هیچ توفیقی در مذاکرات هسته ای امکان پذیر نبود و رهنمودهایی که ایشان هم به صورت خصوصی به اعضای تیم ارائه فرمودند و هم نکاتی که در بیانات دیروزشان و در بیانات قبلی شان هم مطرح نمودند حتما چراغ راه ما برای رسیدن به راه حل خواهد بود و لازم است این بیانات و این دیدگاههایی که از طرف ایشان مطرح شد مبنای کار همه دست اندرکاران قرار بگیرد.