کنارگذاشتن اسماعیل نجار استاندار فعلی و احمدی نژادی کرمان که اتفاقاً نسبت فامیلی با حجت الاسلام حسن روحانی هم دارد نشان از عزم دولت برای برکناری تمام مدیران دولت گذشته است.

همچنین در این بین با خبر شدیم که هفته گذشته نیز ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اقدامی نادر قبل از انتصاب استاندار جدید به عنوان مدیرکل آموزش و پروش استان کرمان معرفی و مراسم معارفه آن برگزار شده است.
انتصاب قاطبه استانداران کشور موج دیگری از عزل و نصب مدیران استانی را به راه انداخته است تغییراتی که تا سطح معاونین و مدیران پایین دستی ادارات محلی نیز قابل ملاحضه می باشد.

در این خصوص هفته گذشته اخباری در مورد انتخاب علیرضا رزم‌حسینی برای تصدی پست استانداری کرمان در رسانه ها منتشر شد، خبری که توسط رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز تایید گردید.

لذا کنارگذاشتن اسماعیل نجار استاندار فعلی و احمدی نژادی کرمان که اتفاقاً نسبت فامیلی با حجت الاسلام حسن روحانی هم دارد نشان از عزم دولت برای برکناری تمام مدیران دولت گذشته است.

 

(ابراهیم جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور)

همچنین در این بین با خبر شدیم که هفته گذشته نیز ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اقدامی نادر قبل از انتصاب استاندار جدید به عنوان مدیرکل آموزش و پروش استان کرمان معرفی و مراسم معارفه آن برگزار شده است.

لازم به ذکر است که تا کنون انتصاب های فامیلی متعدد دیگری نیز در دولت یازدهم رخ داده است که شیوع آن در دولتی که با شعار تدبیر و امید برسرکار آمده است در نوع خود قابل توجه می باشد.