حبيب ا... عسگراولادي دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري در نشستي با حضور جمعي از طرفداران حزب موتلفه اسلامي، با انتقاد از برخي رسانه ها به دليل انعکاس ندادن صحيح و کامل سخنانش، اظهار کرد: من همه دوره هاي انتخابات را آزاد مي دانم؛ حتي آنجا که خودم نامزد بودم و راي نياوردم، به کساني که در انتخابات پيروز شده بودند تبريک گفتم.

دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري با اشاره به انتقاداتي که درباره مواضع اخير وي به ويژه در مورد ميرحسين موسوي و مهدي کروبي شده بود با بيان اينکه "برخي گفتند که سخنان من براي تبرئه اهل فتنه و بيرون آوردن موسوي و کروبي از حصر خانگي و تطهير اين دو است"، گفت: من چنين منظوري ندارم و چنين حرفي نزده ام. اينها وظايف دستگاه هاي امنيتي و قضايي است. البته من به عنوان خادم کوچکي در هيئت منصفه و خادم 21 نفر عضو هيئت منصفه هستم.

وي تاکيد کرد: من بايد منصفانه به مسائل بپردازم و از مرده باد و زنده باد اثر نپذيرم. نبايد زنده باد به من سرعت ببخشد يا مرده باد کُند کنَد. من به عنوان يک شهروند ايراني حق دارم نظر حقيقي خودم را بگويم. فتنه اتفاق افتاد و موسس فتنه، آمريکا، اسرائيل و انگليس بودند. ما چهار نامزد داشتيم که تبليغات زهرآگين دشمن دو نفر از اينها را مفتون کرد، يعني فتنه زده شدند نه فتنه گر. عسگراولادي تاکيد کرد: من به عنوان يک شهروند اظهارنظر کردم و به عنوان يک عضو هيئت منصفه مي گويم که من موسوي و کروبي را در فتنه 88 مجرم نمي شناسم.

آيا نبايد اين را بگويم، چون به من انتقاد مي کنند؟اين فعال سياسي در ادامه صحبتهاي خود گفت: من رفتني ام و آفتاب عمرم لب بام است. ديري نخواهد پاييد که ديگر نيستم. من براي قبر، برزخ و قيامت جواب مي خواهم و اين آقاياني که بر مرکب احساسات سوارند در آن دنيا نمي توانند به جاي من جواب بدهند. وي افزود: من براي بيان نظراتم از حزب موتلفه يا کميته امداد يا جبهه پيروان يا حتي اصولگرايان خرج نکرده ام. من با «آرم حبيب ا... عسگراولادي» اين حرف ها را زده ام.

اگر بگوييم همه منفي بوده اند، از انقلاب چه مي ماند؟

عسگراولادي ادامه داد: اولين پايه اينکه تاريخ ايران بايد قابل نگارش باشد. اگر از دو رهبر، شش رييس جمهور و چند نخست وزير بگوييد که همه به غير از احمدي نژاد منفي هستند چه مي شود؟. بني صدر يکي از توفيقاتش اين بود که براي اولين بار راي بالاي 10 ميليون مردم را به دست بياورد و اين مثبت است اما در تمسک به ولايت، شکست جدي و قطعي خورد.وي درباره هاشمي رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي نيز گفت: هاشمي در مسير زيرساخت هاي کشور وجهه همت داشت و موفق بود. آقاي خاتمي توانست بحث هاي سياسي را به جانب شفافيت ببرد.

آقاي احمدي نژاد هم کارهاي مثبتي داشته است اما اگر بگوييم از شش رييس جمهور پنج تاي آنها منفي هستند، اگر بگوييم از شش رييس مجلس پنج تاي آنها منفي هستند، اگر بگوييم همه نخست وزيرها منفي بوده اند، براي انقلاب چه مي ماند؟ برخي احساساتي ها متوجه نيستند که بي تاريخ بودن، چقدر مضر است. دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: پايه دوم اينکه انتخابات بي اشکال نيست و دشمن کارش را شروع مي کند. چه در اينجا، چه مصر و چه هرجاي ديگر، دشمن گام هايي را قبل از راي گيري برمي دارد و حرف از تقلب و دروغ مي زند.

در دوره دهم انتخابات نيز از چهار، پنج ماه قبل دشمن اعلام کرد که در انتخابات تقلب مي شود. دشمن عوامل خود را در کنار نامزدها مي گمارد و آنها با «چاکرم، مخلصم» عقل منفصل نامزدهاي انتخابات مي شوند.وي با بيان اينکه "من در شرايط بحران به همراه چهار نفر ديگر با موسوي ملاقات داشتم"، افزود: من با کروبي هم تنها ديدار کردم. وقتي از جلسه اي که با اين افراد داشتم بيرون آمدم تشخيصم اين بود که فتنه گر بودن به اينها نمي چسبد اما اطراف اينها را فتنه گرفته است.عسگراولادي با بيان اينکه "من نمي خواهم جوري حرف بزنم که برايم زنده باد بگويند"، ادامه داد: بايد اين واقعيت ها را بگويم که پيش خدا جوابي داشته باشم.

گردانندگان اصلي فتنه همه در کشورهاي غربي پناهنده شده اند و حقوق مي گيرند. اين دو نامزد ما فتنه گر و فتنه ساز نبودند و گرفتار فتنه شدند. اين فعال سياسي اضافه کرد: پايه سوم سخنانم اين است که دشمن مي خواهد انتخابات را به ميدان جنگ تبديل کند و ما نبايد بگذاريم جشن ملي مان به ميدان جنگ تبديل شود.وي افزود: پايه چهارم حرف هايم اين است که قبول کنيم سه مجموعه و سه قطب در انتخابات آينده شرکت مي کنند. اين سه قطب نبايد همديگر را تضعيف کنند بلکه بايد زمينه براي رقابت فراهم شود.

نبايد بگذاريم دشمن رقابت را به تنازع تبديل کند. عسگراولادي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه "اگر آقاي احمدي نژاد اينجا بود سخنانم را صريح تر مي گفتم"، اظهار کرد: صحبت من اين است که در انتخابات رياست جمهوري دهم باب تنازع را باز کردند و باب رقابت و تنازع را با يکديگر مخلوط ساختند. به اين صورت که ايشان با سه نامزد در رقابت بود اما وسط مناظره به هاشمي و ناطق نوري تاخت، در حالي که اصلا اين دو شخصيت رقيب او نبودند اما ايشان در مناظره جدي ترين مبارزه اش با هاشمي بود. وي تصريح کرد: دشمن بيکار نيست و مي خواهد کوشش ملي در سايه رهبري را که براي رقابت ملي و اسلامي است، به تنازع تبديل کند.

نگذاريد کار به نزاع بکشد.وي با بيان خاطره اي از هاشمي رفسنجاني اظهار کرد: برخي خيال مي کنند که ايشان مفت به دست آمده و حرف هاي بي ربطي در مورد ايشان مي زنند. البته من همه مواضع ايشان را قبول ندارم و انتقاداتم را در مجمع به ايشان مي گويم. يکي از انتقادات من اين است که ايشان نبايد در ذهن مردم زاويه اي با رهبري داشته باشند، نبايد درباره آنچه که رهبري تنفيذ کرده و کسي که رييس جمهور همه ما شده، بگويد که انتخابات آزاد نبوده و نبايد بگويد که تقلب شده است.عسگراولادي تصريح کرد: البته آنچه ايشان يقين کند حکم حکومتي است، اطاعت مي کند ولي خودشان هم صاحب نظر و مجتهدند.

نبايد تصور کنيم که در جامعه تک صدايي است. بايد صداها باشد اما همين که ولي امر حکم حکومتي داد، اطاعت کنيم.وي ادامه داد: مهدي کروبي نيز تنها کسي است که در رياست مجلس حکم حکومتي در رابطه با لايحه مطبوعات را اجرا کرد. ايشان تريبون مجلس را گرفت و گفت که فرمايش رهبري درباره لايحه مطبوعات را حکم حکومتي در نظر مي گيرم و اين لايحه را از دستور خارج کرده ام. برخي فکر مي کنند که ايشان مفت به دست آمده.

فتنه به جاي مکتب اسلامي، مکتب ايراني را نشان مي دهد

اين فعال سياسي ادامه داد: من با برادرم موسوي و برادرم کروبي سال ها کار کرده ام ولي در سال هاي فتنه برخي مسائل را نپذيرفتند. موسوي رييس ما در دولت بود. ايشان فتنه ساز نيست، اما راهي باز شده، بايد از فتنه تبري بجويند. من باز مي گويم که فتنه گر آمريکا، اسرائيل و انگليس اند و بايد از اينها تبري بجويند. درباره حصر خانگي اين دو عزيز نيز جدا از اينکه مقامات امنيتي و قضايي چه تصميمي بگيرند، من به عنوان عضو هيئت منصفه مي گويم که اين دو را مجرم نمي شناسم.

دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: وقتي فتنه گسل هايي در داخل ايجاد مي کند و تلاش مي کند ميان مردم و رهبري و نظام فاصله بيندازد، اما موفق نمي شود، با فلش هاي ديگري اين کار را مي کند و به جاي مکتب اسلامي، مکتب ايراني را نشان مي دهد. اگر ايرانيت و تعصب ايراني را مطرح کنيم، مطمئن باشيد که تازه اول کار خواهد بود.

عسگراولادي در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه "هاشمي رفسنجاني و برخي ديگر از افراد که حرف از انتخابات آزاد زده اند، پس از سخنان مقام معظم رهبري بايد چگونه عمل کنند؟" گفت: بايد تذکر داد. اينکه کسي بخواهد حذفي عمل کند، اين کار با اسلام جهاني مغايرت دارد. دنياي اسلام چراغ برداشته و دنبال اينگونه افراد است. طبيعي است که پس از تذکرات رهبري برخي موضع خود را تصحيح کنند.

عسگراولادي همچنين درباره انتشار خبري مبني بر اينکه وي خوابي در مورد کروبي ديده است گفت: اين خبر که من خوابي در مورد آقاي کروبي ديده ام و آن را با مقام معظم رهبري در ميان گذاشتم از اساس دروغ است.

نامه جمعي از فعالان اصلاح طلب در حمايت از عسگراولادي

در همين حال به گزارش ايسنا، جمعي از فعالان سياسي اصلاح طلب ازجمله ابراهيم اصغرزاده، الياس حضرتي، سعيد ليلاز، محمدجواد حق شناس، سيدرضا نوروززاده و... در نامه اي در حمايت از مواضع عسگر اولادي، اين مواضع را دلسوزانه و ناشي از انصاف، ميانه روي و اعتدال توصيف کردند.

مرتضي نبوي : موسوي و کروبي سران فتنه در داخل کشور هستند

در همين حال نسيم نوشت: مرتضي نبوي عضومجمع تشخيص با اشاره به تحريف مصاحبه خود در يکي از خبرگزاري هاي وابسته به جريان اصلاحات گفت: سران اصلي فتنه 88 را آمريکا و اسرائيل مي دانم اما موسوي و کروبي سران فتنه در داخل کشور هستند.پيشتر ايلنا به نقل از مرتضي نبوي اعلام کرده بود: " برداشت من اين است که موسوي و کروبي جزو افرادي هستند که در فتنه دخيل بودند اما سران فتنه نيستند. سراغ سران فتنه را بايد از آمريکا و اسرائيل گرفت."