کاخ سفید به حدی بر سر این مسئله حساسیت داشت که حتی می توان گفت انتخاب ایران به عنوان محور شرارت که سالها پیش در اوج وقاحت توسط ایالات متحده صورت گرفت نوعی تلافی برای آن دو باشد. اما اکنون با گذشت چند روز از ارتباط تلفنی روحانی و اوباما جامعه سیاستمداران امریکا امید دارد شعار همه پسند و مردمی مرگ بر امریکا به تدریج از سطح جامعه برچیده شود.

ارتباط ایران با امریکا که پس از سی و چند سال، در سفر اخیر ریاست جمهوری ایران به امریکا در سطح روئسای جمهور دو کشور ایجاد شد، امیدواری های زیادی را برای طرف امریکایی به وجود آورده است. لقب شیطان بزرگ که از سوی امام خمینی (ره) به کاخ سفید داده شده بود، و همچنین شعار جهانی مرگ بر امریکا که از ایران جوشید و به تمامی جوامع آزاده وارد شد همواره از حساسیت های ویژه ی دولت امریکا بوده اند.

کاخ سفید به حدی بر سر این مسئله حساسیت داشت که حتی می توان گفت انتخاب ایران به عنوان محور شرارت که سالها پیش در اوج وقاحت توسط ایالات متحده صورت گرفت نوعی تلافی برای آن دو باشد. اما اکنون با گذشت چند روز از ارتباط تلفنی روحانی و اوباما جامعه سیاستمداران امریکا امید دارد شعار همه پسند و مردمی مرگ بر امریکا به تدریج از سطح جامعه برچیده شود.

برخی رسانه های امریکایی نظیر ان بی سی نیوز در این رابطه اظهار امیدواری کردند همانطور که شعار مرگ بر صدام پس از خاتمه جنگ ایران و عراق محو شد، همین اتفاق برای شعار مرگ بر آمريكا نیز بیفتد.

این رسانه ها نامه ی گروه کثیری از نمایندگان در تشکر از دکتر روحانی برای مواضع صلح جویانه و قاطعانه خویش در سخنرانی در سازمان ملل را به حمایت آنان از حذف شعار مرگ بر امریکا ربط داده ولی خاطرنشان کردند که هنوز عده ای در ایران وجود دارند که این شعار را مشروع می دانند.

پاسخی که می توان در رد این ذهنیت -که هم داخل ایران به وجود آمده و هم خارج از ایران- داد به یک مقدمه کوتاه نیاز دارد:

شعار مرگ بر امریکا، نه به معنای آروزی نیستی برای ملت امریکاست و نه حتی اشخاص حاضر و فعال در کاخ سفید. بلکه این شعار به معنای برائت از تفکر استکباری است که در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان وجود داشته و امروزه ایالات متحده ی کاخ سفید به عنوان نماد و سمبل آن تفکر شناخته شده است.

برائت از ظلم و استکبار چیزی نیست که با یک تماس تلفنی بتوان از آن چشم پوشی کرد. ایالات متحده اگر حقیقتا تمایل دارد که این شعار از زبان ها برچیده شود، باید در سیاست های خارجی و بین المللی خویش، در جنگ افروزی ها و مداخله های نظامی و سیاسی، و در بدخواهی ها و مانع تراشی ها بر سر راه دولت های مردمی در جهان تجدیدنظر نماید؛ در یر این صورت شعار مرگ بر امریکا تا پایان دنیا بر سر زبان های انسان های حق جو و استکبار ستیز خواهد ماند.