آشنایی با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران موضوع پنجمین نشست منتخبین چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بود که استماع گزارش از شفافیت مالی شهرداری برای منتخبان جدید شورا سوالاتی را در پی داشت.

منتخبین چهارمین دوره شورای شهر تهران پس از استماع گزارش معاونت مالی و اداری شهرداری تهران که به‌وسیله حسین محمدپورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران در باب ضرورت به روز شدن و شفافیت مسائل مالی شهرداری ارائه شد به رویه شهرداری تهران و نبود شفافیت مالی در گزارش‌های ارائه شده انتقاد کردند.

عبدالحسین مختاباد عضو چهارمین دوره شورا با طرح این سوال مبنی براین‌که چه کسی پاسخگوی این بی‌برنامگی‌های مالی است اظهار کرده اگر شورا موضوع‌های مالی را شفاف نکند آن وقت مردم، فکر می‌کنند یک شرکت تعاونی به نام شورا باز شده است.مختاباد در ادامه گفته، درآمدهایی که از جیب مردم است چگونه و با چه حساب و کتابی هزینه می‌شود؟ چه کسی پاسخگوی این بی‌برنامگی‌های مالی است، یا شورا یا شهرداری باید پاسخگو باشد.

پروژه‌های شهرداری بر چه اساسی به پیمانکاران می‌رسد
اقبال شاکری دیگر منتخب چهارمین دوره شورای اسلامی شهرتهران هم در واکنش به گزارش‌های حسابرس از عملکرد شهرداری تهران اظهار کرده نیازی نیست که از گزارش‌های مطلوب خوشحال باشیم و بعد ادعا کنیم که مشکلی وجود ندارد، در حالی که در سطح شهر کار بر زمین مانده و ناقص وجود دارد.
شاکری در سوالی خواستار ارائه گزارش وضعیت حقوق و دستمزد در شهرداری تهران به اعضای جدید شورا شد تا مشخص شود که نظام دستمزد در شهرداری براساس کدام نظام هماهنگ است؟ باید مشخص شود که پروژه‌های شهری چگونه به پیمانکاران می‌رسد؟

پاسخگویی در شهرداری وجود ندارد
مجتبی شاکری دیگر عضو شورای چهارم نیز در این جلسه اظهار کرده در مواجهه با برخی موضوع‌ها یک نبود شفافیت و پاسخگویی در شهرداری وجود دارد.وی همچنین نسبت به شفاف نبودن بودجه پروژه‌های عمرانی انجام شده در سطح شهر انتقاد کرده و گفته نکته‌های جدی در جلسات شورای شهر درباره بانک شهر، شرکت جهان، بودجه تونل توحید مطرح است که هنوز بی‌پاسخ مانده است و متوجه شده‌ام که در مواجهه با این موضوع‌ها عدم شفافیت، نظارت و پاسخگویی در شهرداری وجود دارد.