در حالیکه دولتی ها و طرفداران شخص دکتر روحانی عمده ی گلایه های خود را متوجه به کذب بودن بخشی از این مستند می دانند اما بی بی سی در این رابطه می نویسد: ”در واقع علت [پنهان] نگرانی و ناراحتی حامیان گفتمان اعتدال این است که در مستند من روحانی هستم، چهره ای از روحانی به نمایش در آمده است که بر خلاف چهره ی کنونی اش، اثری از اعتدال در آن دیده نمی شود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»  به نقل از 598، جنجالی که پخش مستند من روحانی هستم به دنبال داشت، علاوه بر اینکه واکنش برخی مسئولین کشوری (مانند آقای لاریجانی) را برانگیخت، در سطح رسانه های بین المللی نیز بازتاب داشت. اما در این میان تحلیل بی بی سی از این مستند و از واکنش هایی که به آن داده شده در نوع خود جالب توجه است.

در حالیکه دولتی ها و طرفداران شخص دکتر روحانی عمده ی گلایه های خود را متوجه به کذب بودن بخشی از این مستند می دانند اما بی بی سی در این رابطه می نویسد: ”در واقع علت [پنهان] نگرانی و ناراحتی حامیان گفتمان اعتدال این است که در مستند من روحانی هستم، چهره ای از روحانی به نمایش در آمده است که بر خلاف چهره ی کنونی اش، اثری از اعتدال در آن دیده نمی شود. به عنوان مثال او در این مستند اقرار می کند که دستور داده است زنان ارتشی بالاجبار حجاب داشته باشند! همچنین اعتراف می کند در سال 1999 زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود دستور سرکوب دانشجویان معترض را صادر کرد."

بی بی سی یکی دیگر از علل ناراحتی حامیان دکتر روحانی را این میداند که در گوشه ای از این مستند، روحانی ِ اعتدال گرا و احمدی نژاد ِ افراطی عضو یک گروه سیاسی نشان داده شده اند! به اقرار بی بی سی این مسئله باعث می شود حامیان و رای دهندگان وی در پیشینه و حال حاضر روحانی تردید کنند.

بی بی سی همچنین با اشاره به ادبیات خاص روحانی در برخورد با منتقدین خود نوشت: ”نگرانی وی، بسیار عمیق تر از آن است که نشان می دهد. به نظر می رسد مستند من روحانی هستم او را به این نتیجه رسانده که گروه هایی صاحب پول و قدرت در ایران تلاش دارند حکومت وی را تضعیف کنند!"

چندی پیش دکتر روحانی با نسبت دادن انتقادات به ”جریان های خاص" از منتقدین خود درخواست کرد به جای پنهان شدن پشت مردم، با شناسنامه انتقاد کنند که تحلیل اخیر بی بی سی ناظر به همین رفتار ایشان است!