سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: عملکرد اصلاح طلبان در فتنه سال 88 نه یک رفتار افراطی بلکه اقدامی براندازانه بود.

سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های سیدمحمدخاتمی در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم مبنی بر اینکه اصلاح طلبان خط مشی معتدل را در دستور کار خود دارند و خواهان خرو اصولگرایان از صحنه سیاسی نیستند، گفت: عملکرد اصلاح طلبان در فتنه سال 88 نه یک رفتار افراطی بلکه اقدامی براندازانه بود.

وی با بیان اینکه رافت اسلامی نظام و عدم برخورد قانونی با فتنه‌گران باعث شده تا امثال سیدمحمدخاتمی به خود اجازه دهند که امروز در خصوص نظام و ادامه کار آن اظهار نظر کنند، ادامه داد: متاسفانه از آنجایی که برخورد قانونی مناسب با فتنه‌گران 88 صورت نگرفته و رافت اسلامی شامل حال آنها شده، امروز به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا در سال 88 هیچ اتفاقی نیفتاده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: حداقل کاری که از امثال آقای خاتمی امروزه انتظار می‌رود عذرخواهی از مردم در خصوص فتنه 88 است تا بعد بتوان گفت وی در چارچوب نظام قرار دارد.

طاهری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر کسانی هم که خود را متعلق به نظام می‌دانند نباید فرصت‌هایی را ایجاد کنند که امثال آقای خاتمی احساس کنند که هنوز جای ابراز عقیده و نظر دارند.