يك منبع آگاه از ممنوع‌الخروج بودن فرزندان هاشمي رفسنجاني خبرداد.

 

به گزارش فارس به نقل از يك منبع آگاه فرزندان هاشمي رفسنجاني ممنوع الخروج شده‌اند.

برپايه اين گزارش ، فائزه و مهدي هاشمي رفسنجاني كه نقش آنان در تحريك و ساماندهي برخي تجمعات غيرقانوني و اغتشاشات و تخريب‌هاي روزهاي اخير آشكار شده است، ممنوع الخروج شده‌اند.

 

پيش از اين تشكل‌هاي دانشجويي و گروهي از دانشجويان دانشگا‌ه‌هاي كشور با برگزاري تجمع در برابر دادستاني تهران خواستار برخورد قضايي با فرزندان هاشمي رفسنجاني شده بودند.