جرمي بوئن، خبرنگار اعزامي شبكه 5 بي‌بي‌سي كه پاي ثابت تجمعات غيرقانوني در تهران بوده است، هم‌اينك با اخراج خبرنگار دائم اين شبكه از ايران به مرجع اخبار شبكه‌هاي انگليسي زبان بي‌بي‌سي تبديل شده و تفاسير تحريك‌كننده‌اي از خود ارائه مي‌كند.

 وي كه قبل از سفر به تهران، مدت پنج سال سابقه كار خبري در سرزمين‌هاي اشغالي (اورشليم) را در كارنامه دارد، در ادامه از فاز بعدي تحريكات و مداخلات بريتانيا خبر داده و افزود: «اكنون نوبت اعتصاب مردم است .»