همايش بزرگ فرهنگيان حامي دكتر احمدي نژاد فردا يكشنبه 10 خردادماه 88 ساعت 15 در ورزشگاه شهداي هفتم تير با حضور دكتر احمدي نژاد برگزار مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد هماهنگي حمايت هاي مردمي دكتر احمدي نژاد،در اين همايش بزرگ كه به همت كميته اقشار ستاد هماهنگي برگزار مي شود هزاران تن از فرهنگيان حامي دكتر احمدي نژاد حضور مي يابند.

ورزشگاه هفتم تير در ضلع شمالي پارك شهر تهران واقع است.

همايش بزرگ فرهنگيان حامي دكتر احمدي نژاد فردا يكشنبه 10 خردادماه 88 ساعت 15 در ورزشگاه شهداي هفتم تير با حضور دكتر احمدي نژاد برگزار مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد هماهنگي حمايت هاي مردمي دكتر احمدي نژاد،در اين همايش بزرگ كه به همت كميته اقشار ستاد هماهنگي برگزار مي شود هزاران تن از فرهنگيان حامي دكتر احمدي نژاد حضور مي يابند.

ورزشگاه هفتم تير در ضلع شمالي پارك شهر تهران واقع است.