در آخرین آرایش داخلی در اردوگاه اصلاح طلبان مقرر شده است که "سامانه‌ی داوری" با حضور نماینده‌هایی از هر طیف "اصلاح و اعتدال" تشکیل شود. این کمیته شامل ۲ نماینده از هاشمی رفسنجانی، ۲ نماینده از حسن روحانی و ۲ نماینده از اصلاح طلبان می باشد و رأی آن به عنوان نظر نهایی باید مورد تأیید تمامی کاندیداهای این جبهه قرار گیرد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل ازدیدبان؛ رقابت های سیاسی برای انتخابات مجلس دهم وارد مرحله تازه ای شده است. اصلاح طلبان که دولت اعتدال را "دولتی اجاره ای" می نگرند و مسند قدرت را از آن خود می دانند از هم اکنون برای آرای مردم در انتخابات آتی کیسه دوخته اند. به گزارش دیدبان، فهرستی 10 نفره از سوی اصلاح طلبان برای هر کرسی مجلس آماده شده است تا کاندیداهای احتمالی از هم اکنون با فعالیت های به ظاهر عام المنفعه ولی در باطن سیاسی برای خود جایگاهی در بین مردم پیدا کنند. گفتننی است با رایزنی های سران اصلاحات، برخی از وزارتخانه ها، مناصب خاصی را برای کاندیداهای احتمالی کنار گذاشته اند تا در فضای رسانه ای هم نام و نشان آنان برجسته سازی گردد.
همچنین شنیده ها حاکی از آن است که دولت با ریاست علی لاریجانی بر مجلس آینده کنار آمده و خواستار فعالیت همگرا با دولت توسط وی و طرفدارانش شده است.
گفتنی است در آخرین آرایش داخلی در اردوگاه اصلاح طلبان مقرر شده است که "سامانه‌ی داوری" با حضور نماینده‌هایی از هر طیف "اصلاح و اعتدال" تشکیل شود. این کمیته شامل ۲ نماینده از هاشمی رفسنجانی، ۲ نماینده از حسن روحانی و ۲ نماینده از اصلاح طلبان می باشد و رأی آن به عنوان نظر نهایی باید مورد تأیید تمامی کاندیداهای این جبهه قرار گیرد.