رئیس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل انتقاد یکی از اعضای شورا به پیاده‌روی محمد جواد ظریف با جان کری به شدت ناراحت شد و اظهارات این فرد را «عوامانه» دانست.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ سایت انتخاب از رسانه های نزدیک به دولت در خبری نوشت: خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل واکنش و اوقات تلخی رییس جمهور با یکی از اعضاء شورا، نیمه کاره تعطیل شده است.
در این جلسه که در اول بهمن ماه برگزار شده است، یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به برخی اقدامات در دستگاه سیاست خارجی و همچنین پیاده روی ظریف با جان کری انتقاداتی را مطرح می کند.
پس از این سخنان، «حسن روحانی» به شدت برافروخته شده و اظهارات این فرد را «عوامانه» و «از روی کم اطلاعی» می خواند. واکنش رییس جمهور اما باعث تشدید این «برخورد لفظی» می شود و نهایتاً روحانی به حالت قهر جلسه را ترک می کند.
"Our President, analytical news site"