يك تحليلگر مسائل سياسي گفت: مجمع روحانيون تلاش مي‌كند مسئوليت تجمع را بر عهده دولت قرار دهد اما اين امر غير قابل قبول خواهد بود زيرا اين مجمع با لغو دير هنگام آن مسئول عواقب تجمع امروز است.

 

سيد حسين خادم حسيني تحليلگر مسائل سياسي در گفتگو با فارس، با اشاره به انتخابات 22 خرداد گفت: انتخابات رياست جمهوري دهم يكي از برگه‌هاي زرين انقلاب اسلامي ايران و سند افتخار ديگري است كه در كارنامه ايران ثبت شد اما متاسفانه آن‌چيزي كه شاهد بوديم تلاش جدي استكبار جهاني در حمايت برخي از عناصر داخلي براي تلخ كردن اين پيروزي در كام ملت ايران بود.

 

وي افزود: بيگانگان با تحريك عناصر داخلي خود در جهت مخدوش جلوه دادن انتخابات و نپذيرفتن راي ملت تلاش مي‌كنند.

 

اين تحليلگر مسائل سياسي در ادامه با اشاره به تشكيل اتاق جنگ رواني عليه انتخابات توسط سرشاخه‌هاي درگيري‌هاي اخير در تهران اظهار داشت: برخي افراد شناخته شده كه بارها ارتباط آنها با بيگانگان براي ملت ايران مشخص شده است براي زير سوال بردن انتخابات و مخدوش جلوه دادن آن كوشيدند و صحنه‌هاي اغتشاشات و ناآرامي‌ها را مديريت كردند.

 

خادم حسيني با بيان اينكه برخي مردم مظلوم در اين ميان آسيب ديدند ادامه داد: پس از بيانات مقام معظم رهبري در خصوص پايان دادن به تجمعات در خيابانها و اينكه حل و فصل همه اختلافات در سر صندوق رأي است و در كف خيابان‌ها نيست پيامد اينگونه حركت‌ها برعهده افرادي است كه هواداران خود را از چند روز گذشته به تجمع دعوت كردند و براي لغو آن اقدام سريعي انجام ندادند و تنها چند ساعت مانده به برگزاري تجمع بيانيه صادر كردند و قصد دارند به ظاهر خود را از اين قضايا كنار بكشند و مسئوليت آن را بر عهده نگيرند.

 

وي به متن نامه مجمع روحانيون مبارز اشاره كرد و اظهار داشت: مجمع روحانيون در اقدامي مسئوليت تجمع را بر عهده دولت قرار داده و اين امر غير قابل قبول است و بايد اين افراد بدانند كه با اين حركت‌ها كه بازي پشت پرده است نمي‌توانند گناه خود را بر دوش ديگران بگذارند و خود مجمع روحانيون كه چند روز قبل در خواست مجوز كرده است، با لغو ديرهنگام آن مسئول عواقب تجمع امروز است.

 

اين تحليلگر مسائل سياسي ادامه داد: تحريكاتي كه موسوي، فائزه هاشمي و زهره كاظمي(زهرا رهنورد) همسر موسوي انجام مي‌دهند بعد از آن اغتشاشات بوجود مي‌آيد و برنامه امروز اين افراد نيز كاملا از پيش تعيين شده است تا جرياني را ايجاد كنند و با صدور يك بيانيه ديرهنگام شانه از زير بار مسئوليت آن خالي كنند در حالي كه مسئوليت اصلي آن بر عهده موسوي و دعوت كنندگان به تجمع امروز است.