وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بار رد ادعاي روزنامه اعتماد درباره طلب حلاليتش از برخي مدعيان اصلاح طلبي و قلم بدستان روزنامه هاي زنجيره اي تاکيد کرد نه تنها از آنها حلاليت نطلبيده ام بلکه معتقدم برخي از آنان بايد محاکمه شوند.

 

"محمدحسين صفارهرندي" مطلب فوق را در پي تحريف سخنانش از سوي روزنامه اعتماد بيان کرد.

 

روزنامه اعتماد به مدير مسئولي الياس حضرتي (رئيس ستاد انتخاباتي کروبي در تهران) اخيرا در يکي از ويژه نامه هاي خود با تحريف آشکار سخنان وزير ارشاد مدعي شده بود که هرندي طي سخناني در يک مراسم از اهالي فرهنگ و روزنامه نگاران مدعي اصلاح طلبي، طلب حلاليت کرده است. روزنامه مذکور حتي به اين حد نيز بسنده نکرده و براساس اين داستان پردازي خود به سراغ برخي عناصر بدسابقه روزنامه هاي زنجيره اي نظير محمود شمس که به مهره کار چاق کن مدعيان اصلاح طلبي و رابط مالي اين جريان با محافل آمريکايي مشهور است رفته و از آنها پرسيده آيا هرندي را حلال مي کنند؟!

 

اين در حالي است که صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت وگويي با تکذيب ادعاي مطرح شده در ويژه نامه روزنامه اعتماد خطاب به تحريف کنندگان و عناصر مزدور روزنامه هاي زنجيره اي گفت: طبق سنت، بنده در پايان چهار سال فعاليت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از همکاران و دوستان خود بابت چهار سال تلاش صادقانه تشکر کرده و به خاطر قصورهايم از آنان حلاليت طلبيدم نه از شما!

 

وي در ادامه با لحني طنزآلود خطاب به برخي مدعيان اصلاح طلبي و قلم به دستان روزنامه هاي زنجيره اي گفت: اگر بنا به حلاليت طلبيدن باشد نه تنها از شما حلاليت نطلبيده ام بلکه معتقدم برخي از شما بايد محاکمه شويد.