مارک فیتزپتریک از موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن با توجه به توافق ایران و 1+5 در ژنو گفت: "این توافق خوبی بود و فراتر از انتظارات من. فکر می کنم که همه دنیا باید از نتیجه مذاکرات خوشنود باشند. آنچه که اسرائیل می خواهد اصلا در دستور کار نبود. آنها خواستار لغو کامل برنامه [تحقیقات هسته ای] ایران بودند."

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه 598 وی در ادامه می گوید: " ایران قرار نبود که تسلیم شود اما امتیازات زیادی داد و برنامه [تحقیقات هسته ای] آن کشور الان معلق شده است. وضع اسرائیل اکنون بهتر است و امنیت ملی آن به دلیل این توافق بهبود یافته است."