سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب خواسته ضد انقلاب درباره نحوه عكس‌العمل در قبال اعلام نهايي صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان را اجابت كرد.

اين سازمان كه برخي از اعضاي شوراي مركزي آن در روزهاي اخير اعتراف‌هاي مهمي نسبت به عملكرد اين سازمان داشته‌اند، در بيانيه اي مجدداً بر ابطال نتيجه انتخابات چهل ميليوني مردم تأكيد كرده و دولت برآمده از اين انتخابات را "فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني" دانسته است. اين سازمان نامشروع همچنين اعلام كرده كه به مبارزه عليه دولت ناشي از اين انتخابات-كه آن را غير قانوني خوانده است- ادامه خواهد داد. مجمع روحانيون مبارز نيز در يك موضعگيري مبتني بر فرار به جلو به جاي پاسخگويي به عملكرد غيرقانوني خود -كه به آشوب خونين هفته‌هاي گذشته منجر شد- نظام را متهم كرد كه تظاهرات آرام مردم را به خاك و خون كشيده است! اين تشكل بدون اذعان به مطالبات غيرقانوني خود در قبال انتخابات ، يادآور شده است: "در عين اعتراض به نتيجه انتخابات و محفوظ نگاه‌داشتن حق اعتراض معتقديم كه مردم بزرگوار نبايد بيش از اين هزينه بپردازند و معتقديم هيجانات فزاينده و اعتراضات خياباني راه‌كار نيست. ما همه را به آرامش مي‌كنيم." مجمع روحانيون همچنين خواستار آزادي افراد بازداشت شده در آشوب‌هاي اخير شد.

در همين حال خبرگزاري فرانسه به نقل از سايت قلم‌نيوز اعلام كرد موضع موسوي همان است كه در نامه 27ژوئن (6تير) ذكر شده است.(ابطال انتخابات) پيش از اين تعدادي از عناصر ضد انقلاب مقيم خارج در نامه‌اي خطاب به موسوي با بيان اين‌كه "ما به شما درود مي‌فرستيم چون ايستادگي در برابر جمهوري اسلامي را برگزيده‌ايد"، تأكيد كرده بودند: ما از موضع اپوزيسيون جمهوري اسلامي،‌ شكست شما و هر جريان داراي تعلق خاطر به اين نظام را كه هم‌اكنون در صفوف حركت ابطال انتخابات مي‌رزمند شكست خود مي‌دانيم و اعلام مي‌كنيم در حرف و عمل با شما هستيم و همچنان در كنار شما خواهيم بود.

محسن مخملباف نيز كه در انتخابات اخير با ستاد موسوي در خارج از كشور همكاري مي‌كرد با بيان اين‌كه اين احتمال وجود دارد كه موسوي يا كروبي از توقعات عقب بمانند گفته بود:" اين پيكار با حاكميت بود و آغاز پايان نظام و سقوط آن است." وي همچنين در نامه‌اي به موسوي چنين آورده بود: "رئيس‌جمهور(؟) موسوي، سكوت نكن، صبر نكن، به ما فرمان بده مردم را به خانه نفرست، اجازه راهپيمايي نخواه فرمان راهپيمايي و اعتصاب عمومي بده فرمان مبارزه بده نياز مشترك ما فرمان توست؟"

محسن كديور روحاني‌نمايي كه روزنامه صهيونيستي اشپيگل چاپ آلمان عنوان آيت‌ا... را به وي داد با بيان اين‌كه من بيانيه‌هاي موسوي را تأييد و تحسين مي‌كنم مدعي شد: اين پايان رژيم اسلامي است و حكومت الهي شكست خورده است. موسوي رهبر اپوزيسيون است حالا همه در اطراف او جمع مي‌شوند. موسوي بايد بر ابطال انتخابات اصرار بورزد و به تظاهرات فرا بخواند.

اظهار نظر ديگر متعلق به شيرين عبادي بود كه رهنمود داد: انتخابات بايد ابطال و تحت نظارت سازمان بين‌المللي مجدداً انجام شود. وي سه ماه قبل از انتخابات گفته بود كه در آن شركت نمي‌كند.