دبيركل جمعيت ملي دمكراتيك بحرين آمريكا را به مانع تراشي در بررسي پرونده بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متهم كرد.

"فاضل عباس" روز چهارشنبه به شبكه خبري العالم گفت آمريكا با بررسي علني پرونده بحرين مخالف است كه چنين اقدامي نيز نقض حقوق بشر ملت بحرين است و در چارچوب همكاري واشنگتن با رژيم آل خليفه در سلب حقوق ملت شكل گرفته است.

دبیرکل جمعیت ملی دمکراتیک بحرین بررسي علني پرونده بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل و تعيين ناظري ويژه را براي نظارت بر نقض حقوق بشر در بحرين خواستار شد و گفت بايد تدابير عملي براي مجازات رژيم جنايتكار وحاكم در بحرين اتخاذ گردد.

فاضل عباس رژيم آل خليفه را ديكتاتور دانست و گفت سخنان "حمد بن عيسي آل خليفه"، حاکم بحرين در برابر خبرنگاران ادعاهايي بيش نبوده و وي به گونه اي سخن گفت كه گويي رابطه‌اي با آنچه كه در بحرين رخ مي دهد، ندارد.

این فعال سیاسی بحرینی همچنین تاکید کرد هدف از بيان چنين سخناني را گمراه كردن رسانه ها دانست و افزود: سخنان حمد بن عيسي درباره ارتباط شيعيان بحرين با ايران نيز صحت ندارد و دولت آمريكا در حمايت از رژيم آل خليفه، اين خبر دروغ را منتشر و كميته بسيوني كه ديكتاتور بحرين بر تشكيل آن نظارت داشته است، اين دروغ را تكرار كرد.