محسن مخملباف كارگردان سينما كه مسؤوليت ستاد خارج از كشور ميرحسين موسوي را به عهده داشت رسماً همكار علي‌رضا نوري‌زاده، روزنامه‌نگار ضدانقلاب مقيم لندن شد.

 به گزارش «جوان» در پي آشوب‌هاي اخير حاميان موسوي در تهران جمعي از به اصطلاح روزنامه‌نگاران فراري خارج از كشور با راه‌اندازي خبرگزاري رسماً وظيفه اطلاع‌رساني يك طرفه و هدفمند پيرامون اتفاقات تهران را عهده‌دار شدند. عليرضانوري‌زاده جاسوس موساد، محسن سازگارا عامل سيا، نوشابه اميري روزنامه‌نگار فراري، هوشنگ اسدي روزنامه‌نگار فراري و محسن مخملباف كارگردان تندرو سابق و وابسته به جريان تجديدنظر‌طلب كنوني از مسؤولان اين خبرگزاري هستند.