رویکرد منتقدانه این روزنامه نسبت به کاندیداهای اصولگرایان در جریان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی حسن روحانی کاندیدای اعتدالگرایان انجامید، مورد توجه محافل سیاسی و رسانه ای کشور بود.

هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، به دلیل نارضایتی از خط مشی و سیاست های روزنامه خورشید در جریان یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حکم به برکناری مدیرمسئول آن داده اند.
بر اساس شنیده های خبرنگار سفیر٬ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، از اینکه محمد رضا تقوی فرد در جریان تبلیغات انتخاباتی، به توصیه های اکید اعضای هیات مدیره این سازمان در حمایت از کاندیداهای اصولگرا عمل نکرده است، به شدت ناراضی بوده، طوری که در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی، با تنظیم صورتجلسه ای از رییس سازمان تامین اجتماعی خواسته اند وی را سریعا برکنار کند.
اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی عموما از طرفداران کاندیداهای اصولگرا هستند.
گفته می شود مصوبه هیات مدیره تامین اجتماعی، یک هفته قبل از برگزاری انتخابات به سعید مرتضوی، جهت ابلاغ ارسال شده، اما وی تاکنون به این مصوبه ترتیب اثر نداده است.
گزارش ها از تحریریه روزنامه خورشید حاکی است که به دنبال عدم ابلاغ این مصوبه، با فشار هیات مدیره تامین مالی هزینه های روزنامه خورشید با مشکلات عدیده ای مواجه شده، طوری که این روزنامه از پرداخت حقوق پرسنل خود نیز ناتوان شده است.
روزنامه خورشید، به صاحب امتیازی سازمان تامین اجتماعی از سال 1387 روی دکه روزنامه فروشی ها رفت. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 این روزنامه در اثر برخی فشارهای داخلی به تعطیلی کشانده شد. دور دوم انتشار روزنامه خورشید از ماه های پایانی سال 90 با مدیرمسئولی و سردبیری محمدرضا تقوی فرد آغاز گردید و تاکنون 421 شماره از آن منتشر شده است.
رویکرد منتقدانه این روزنامه نسبت به کاندیداهای اصولگرایان در جریان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی حسن روحانی کاندیدای اعتدالگرایان انجامید، مورد توجه محافل سیاسی و رسانه ای کشور بود.