این سایت هتاک با تشبیه توافقی که هم «جنگ تنزیل» و گزینه نظامی را روی میز شیطان بزرگ نگه داشته است و هم «جنگ تأویل» و تفسیر به راه انداخته است با صلح حدیبیه و فتح مبین پیامبر نوشته است؛ پیامبر دیپلمات بود ولی پیروان وی انقلابی اند!

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، یک سایت مدعی حمایت از دولت در صفحه نخست خو، توهین فاحشی را به منطق دین، جمهوری اسلامی و مقامات عالی نظام کرد.

این سایت هتاک با تشبیه توافقی که هم «جنگ تنزیل» و گزینه نظامی را روی میز شیطان بزرگ نگه داشته است و هم «جنگ تأویل» و تفسیر به راه انداخته است با صلح حدیبیه و فتح مبین پیامبر نوشته است؛ پیامبر دیپلمات بود ولی پیروان وی انقلابی اند!

این سایت هتاک در موضعی احمقانه، هم به پیامبر اسلام توهین کرده است و هم به نائب امام عصر ارواحنا فداه؛ بی سوادی یا نفاق، بالاخره خود را نشان می دهد. لازم است مسؤولین امر در دفاع از حرمت پیامبر و تشبیه وی به وضعیت مذاکره کنندگان هسته ای و نیز توهین به مقام عالی رتبه نظام اقدامی کنند.