نوری با بیان این مطلب که برخی افراد و جریانات تلاش دارند خود را صاحب برخی شعارهای انقلاب بدانند، گفت: رفتار نا مناسب برخی مدعیان گفتمان پایداری را دچار بحران و آسیب کرد.

غلامرضا نوری با بیان این مطلب که برخی افراد و جریانات تلاش دارند خود را صاحب برخی شعارهای انقلاب بدانند، خاطر نشان کرد: مردم در این دوره از انتخابات، با انتخاب روحانی،‌نشان دادند که به گفتمان و جریانی که عمل و حرفشان یکی نیست، اعتقاد و پایبندی ندارند.
وی با اشاره به رویگردانی مردم از گفتمان جبهه پایداری، ‌ادامه داد: گفتمانی که از صداقت و درستی فاصله بگیرد،‌در بین مردم ایران جایی ندارد. امروز مردم از گفتمان پایداری رویگردانند.
عضو هیأت رئیسه فراکسیون رهروان در ادامه گفت وگوی خود با شبکه ایران،با بیان این مطلب که مردم به روحیه های تهاجمی که در آن دروغ، تهمت و تخریب بود، رأی ندادند، اضافه کرد: عمکرد صاحبان برخی گفتمان ها طوری بود که منجر به رویگردانی و عدم استقبال مردم از آنان شد.
وی بیان داشت: رفتار نا مناسب برخی مدعیان گفتمان انقلاب اسلامی و استفاده ابزاری از ارزش ها منجر به شکست سنگین متحجرین شد.

وی با بیان این مطلب که مردم در 24 خرداد به نظام و اعتدال رأی دادند، افزود: مردم در این دوره با انتخاب خود ثابت کردند که افراط و تفریط را قبول ندارند.
نماینده بستان آباد بیان داشت: بزرگترین پیام رأی مردم این بود که آنان به شعارها توجه ندارند،‌ بلکه مصلحت نظام، انقلاب، عملکردها و ریشه ها را معیار و ملاک انتخاب خود قرار می دهند.
وی افزود: مردم به خوبی متوجه شدند که عده ای به خاطر رسیدن به مقاصد حزبی،‌گروهی و باندی خود دست به هر اقدام و اظهار نظری می زنند.
نوری به جبهه پایداری و سایر جریانات سیاسی توصیه کرد خود را با آرمان های نظام و انقلاب تطبیق داده و در مسیر حرکت مردم گام بردارند.