با رأی اعضای چهارمین دوره شورای شهر تهران احمد مسجدجامعی به عنوان رئیس شورای شهر پایتخت انتخاب شد.

با رأی اعضای چهارمین دوره شورای شهر تهران مسجد جامعی به عنوان رئیس شورای شهر پایتخت انتخاب شد. گفتنی است مسجد جامعی توانسته است با ۱۶ رای از مهدی چمران با ۱۵ رأی پیشی بگیرد. شایان ذکر است مرتضی طلایی هم به عنوان نائب رئیس شورا انتخاب شد.

در جلسه رسمی تحلیف ۳۱ نفر اعضای چهارمین دوره شوراها، حسین پناه رییس اداره مركزی نظارت بر انتخابات شوراها در تهران و نصیر نیك نزاد رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، تمدن؛ استاندار تهران و عیسی فرهادی فرماندار تهران حضور دارند.

محمدباقرقالیباف و یكی از معاونانش نیز در جلسه تحلیف حاضر شده اند.

همچنین از اعضای شورای سوم حمزه شكیب، خادم و حسن بیادی در جایگاه میهمانان حاضر شدند.

اعضای شورای سوم شهر تهران هریك در صندلی و جایگاه هایی كه از پیش تعیین شده بود قرار گرفتند در حالیكه سه نفر از اعضای شورای جدید؛ فروغی، حمید كاشانی و تقی پور از چایگاه تماشاگران مراسم را دنبال میكنند.