وزیر کشور گفت: تاکنون میزان حضور مردم در انتخابات مجلس نهم میزان مشارکت 2/64 درصد بوده و در استان تهران رقم مشارکت 52 درصد است.

محمدنجار در مصاحبه با خبرنگار سیما ضمن تشکر از حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ، میزان مشارکت مردم در این انتخابات را بر اساس آرای شمارش شده تاکنون 2/64 درصد عنوان کرد.

وزیر کشور همچنین میزان مشارکت در حوزه انخابیه تهران ، ری ، اسلامشهر و شمیرانات را حدود 48 درصد و در سطح شهرستانهای تهران 56/7 درصد اعلام کرد که بر این اساس میانگین حضور در استان تهران 52درصد می باشد.

محمدنجار همچنین افزود: از 207 حوزه انتخابیه مجلس ، شمارش آرای 145 حوزه به پایان رسیده و تاکنون 135 داوطلب به مجلس راه یافته اند.