«سیدحسن! مشکل تو این است که مرد مقاومت هستی نه سازش و امتیاز دادن» سایت صدای عرب در تحلیلی به قلم وفاء اسماعیل به اتهام پراکنی اخیر رژیم دست نشانده مصر علیه حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله واکنش نشان داد و ضمن درج مطلب فوق نوشت: در روزگار سازش و تسلیم و امتیاز دادن به دشمن و سرسپردگی و شکست، ناگزیر باید هر آن کس که پا از این چارچوب بیرون می گذارد و برای مقابله با دشمن سلاح به دست می گیرد، تروریست بنامند، این بار نوبت سید حسن نصرالله است که متهم شود، شخصی که راه مقاومت را برگزیده امروز زمانی است که تلاش می شود رهبران مقاومت از میان برداشته شوند.
فراموش نکرده ایم که همین مقاومت بود که پس از آن همه ناامیدی، امید را به سرزمین عربی ارمغان آورد. برخی سران عرب بر این باورند مقاومتی که در برابر وحشی ترین نیروی نظامی جهان ایستاد و با تمام وجود از خاک خود دفاع کرد و آبروی اعراب و سازمان های عربی را برد و توطئه آنها و مشارکت با دشمن را فاش کرد، باید در نطفه خفه شود. نظام مصر همواره ما را به دروغ های خود عادت داده و ما به یاوه های تبلیغاتی مصری ها عادت کرده ایم. این رژیم نمی تواند بدون اسرائیل ادامه حیات دهد و ادامه آن منوط به حمایت از تل آویو است. مسئله اتهام به حزب الله دست آورد دستگاه اطلاعاتی مصر نیست بلکه نتیجه همکاری اطلاعاتی مصر با رژیم اسرائیل است که همواره علیه اعراب و مردم فلسطین اقدام می کند و باید این نظام را محاکمه کرد.