من نمی‌توانم در این زمینه دروغ را بر زبانم جاری کنم. عقیده من این است که استیضاح کار درستی بود و وزیر کار هم یک قانون ستیزی مستمر انجام داده بود و برکناری او ضرورت داشت.

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مشرق با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره بحث استیضاح و غلط بودن آن با تأکید بر اینکه همه باید تابع فرامین رهبری باشند، گفت:‌ من نمی‌توانم در این زمینه دروغ را بر زبانم جاری کنم. عقیده من این است که استیضاح کار درستی بود و وزیر کار هم یک قانون ستیزی مستمر انجام داده بود و برکناری او ضرورت داشت.

وی تصریح کرد: با این حال مقام معظم رهبری هم نظرشان را اعلام کردند و ما در عمل تابع نظرات ایشان هستیم!!!
نماینده مردم تهران با اشاره به بلااشکال بودن ارائه نظر کارشناسی مخالف خاطرنشان کرد: به نظرم ما کار درستی انجام دادیم و اگر رهبری قبل از استیضاح نظرشان را اعلام می کردند ما حتماً منصرف می شدیم.
مطهری با بیان اینکه این مقولات و ارائه نظرات موافق و مخالفت در قبال نظر ولی فقیه یک بحث فکری و ایدئولوژیک است، گفت: باید برای مردم روشن شود که التزام به ولایت فقیه باید یک التزام عملی باشد. یعنی ممکن است ما در مواری نظری مخالف با نظر رهبری داشته باشیم. اما در عمل تابع هستیم و باید هم تابع باشیم. مثل ماجرای طرح سوال و خیلی جاهای دیگر.
وی ادامه داد: در خیلی از جاها ممکن است نظر ما منطبق با نظر رهبری نباشد و قانع نشده باشیم اما مهم این است که ما در عمل اطاعت می کنیم یا نه. لذا اینجا وقتی از من می پرسند که استیضاح درست بود یا نه من نباید نفاق به خرج بدهم و ضمن نگفتن نظرم بگویم استیضاح غلط بود!
مطهری گفت: ما عملاً تابع ولی فقیه هستیم و همیشه هم همینگونه بوده است.