مطهری با اشاره به اینکه اطلاع دقیقی درباره نامزدی جناب آقای هاشمی رفسنجانی ندارد گفت : اولویت اول من میان نامزدهای مطرح ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی است.

حضور آقای هاشمی رفسنجانی انتخابات در راستای تشکیل دولت وحدت ملی، استقبال مردم از هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی،سیدحسن خمینی بهتر است به جای ورود به عرصه انتخابات به امور علمی بپردازد، گوشه ای از نظرات نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است.

در مصاحبه با علی مطهری نماینده مجلس نهم شورای اسلامی نظرات وی را درباره نامزد های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را جویا شدیم؛
حضور جناب آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات را چقدر جدی ارزیابی می کنید؟
من اطلاع دقیقی درباره نظر ایشان مبنی بر ورود مستقیم به عرصه انتخابات ندارم ولی اولویت اول من برای انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی می باشند قبلا ایشان گفته بودند که تصمیمی مبنی بر حضور به عرصه انتخابات ندارند ولی الان نمی دانم ایشان قصدی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارند یا خیر.
آیا استنباط شما این است که حضور ایشان در راستای تشکیل دولت وحدت ملی است تا با حضور ایشان دولت وحدت ملی تشکیل شود؟
بله حضور ایشان در انتخابات در راستای تشکیل دولت وحدت ملی است البته این امکان وجود دارد افراد دیگر با هماهنگی و پشتیبانی ایشان برای تشکیل دولت وحدت ملی در انتخابات کلید بخورد.
شما فکر می کنید واکنش و انعکاس مردم به حضور ایشان به عرصه انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
من فکر می کنم ایشان در مجموع پایگاه خوبی در بین مردم دارند.

اما وی در چندین انتخابات، به طور مکرر شکست خورده اند. اینکه می گوئید پایگاه خوبی دارند، بر چه مبناست. آیا نظرسنجی در این باره انجام داده اید؟

خیر . این نظر من است.
آیا با حضور گزینه سید حسن خمینی امکان تشکیل دولت وحدت ملی شکل می گیرد؟
نه خیر من معتقد هستم ایشان به همان کارهای علمی و امور روحانیت بپردازد بهتر است تا به کار اجرایی ورود پیدا کنند.
در خبرها آمده بود که از میان آقایان هاشمی، خاتمی و سیدحسن خمینی یکی از ایشان برای تشکیل دولت وحدت ملی تشکیل می شود نظر شما چیست؟
من اطلاعی از این خبر ندارم ولی بین این سه نفر آقای هاشمی را برای این مسئله ترجیح می دهم.