مقایسه روزنامه های آمریکایی نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، بوستون گلوب و لس‌آنجلس‌تایمز با روزنامه های شرق، اعتماد، آرمان، ایران و ابتکار؛ دیروز از خونینترین روزهای غزه‬ بود اما روزنامه های حامی دولت در صفحه نخست خود هیچ مطلبی درباره آن نداشتند.