مشكاني و تايي‌نيا به عنوان حاميان احمدي‌نژاد و موسوي فردا سه‌شنبه در دانشگاه الزهرا(س) مشهد به مناظره مي‌پردازند.

 

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در مناظره انتخاباتي جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه الزهرا(س) مشهد، عليرضا مشكاني رئيس شاخه دانشجويي ستاد پيروان امام و رهبري استان خراسان رضوي به عنوان محمود احمدي‌نژاد و تايي‌نيا مسئول انجمن اسلامي دانشگاه آزاد مشهد و از فعالين دانشجويي ستاد حاميان ميرحسين موسوي شركت كرده و به سوالات دانشجويان نيز پاسخ مي‌دهند.

بنابراين گزارش، اين برنامه ساعت 13 فردا سه‌شنبه در دانشكده فني دانشگاه الزهرا(س) مشهد برگزار مي‌شود.