مصطفی پورمحمدی: حضور جوانان و روحانیون در جلساتی که شرکت می‌کنم/ نشان دهنده این استقبال است/من تنها کاندیدای دارای برنامه هستم/فعلاً مجرب‌ترین آدم این عرصه هستم/مردم رأی دهند یا ندهند، واقعیت‌ها تغییر نمی‌کند/من در حوزه‌های مختلف داخلی، خارجی، بین‌الملل، اجرایی، قضایی، نظارت و دانشگاهی کار کردم و این نوع تنوع فعالیت من حکایت از تجربه بیشتر نسبت به دیگران است

مصطفی پورمحمدی، عضو ائتلاف 5 نفره در گفت‌وگو با سایت خبری مجلس با بیان این که در استان‌ها و تهران بزرگ‌ترین نشست‌ها را من دارم، گفت: حضور جوانان و روحانیون در جلساتی که شرکت می‌کنم، نشان دهنده این استقبال است. کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه پیشنهادی‌اش برای جذب آرای عمومی، اظهار داشت: من تنها کاندیدای دارای برنامه هستم. وی با اشاره به بهبود وضعیت اقتصاد و اولویت داشتن آن در برنامه‌هایش،‌ گفت: فعلاً مجرب‌ترین آدم این عرصه هستم. مردم رأی دهند یا ندهند، واقعیت‌ها تغییر نمی‌کند. پورمحمدی همچنین می‌گوید: من نسبت به تمام کاندیداهای فعلی تجربه اجرایی بیشتری دارم. وی با بیان این که حقایق تاریخی را که نمی‌توان تغییر داد، افزود: من در حوزه‌های مختلف داخلی، خارجی، بین‌الملل، اجرایی، قضایی، نظارت و دانشگاهی کار کردم و این نوع تنوع فعالیت من حکایت از تجربه بیشتر نسبت به دیگران است. حالا مردم انتخاب کنند یا نکنند، سلیقه است. این عضو ائتلاف 5 نفره افزوده است:ملت‌ها همیشه فکر می‌کنند که اسطوره‌هایشان در تاریخ زندگی می‌کنند که این نگاه، نگاهی سنتی است در حالی که همه ملت‌ها مرد روز خود را دارند، آن‌ها کم‌کم کشف شده و خود را نشان می‌دهند.