مهندس اسفندیار رحیم مشایی، با حضور در مسجد امام صادق علیه السلام، در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر شرکت کرد.

دقایقی پس از شرکت دکتر محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تهران، مهندس اسفندیار رحیم مشایی نیز با حضور در مسجد امام صادق علیه السلام، رای خود را به صندوق انداخت.

مهندس مشایی را دو تن از نزدیکانش همراهی کردند. حضور مهندس مشایی پای صندوق رای، به درخواست وی در سکوت خبری و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت.