رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسوي در استان خوزستان برنامه‌هاي سفر ميرحسين موسوي به استان خوزستان را تشريح كرد.

ولي‌الله شجاع‌پوريان در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به سفر مهندس موسوي به استان خوزستان گفت: اولين سفر استاني مهندس موسوي در روزهاي 25 و 26 فروردين ماه به استان خوزستان انجام خواهد شد.

وي افزود:با توجه به علاقه اي كه مهندس موسوي به دفاع مقدس و مناطق جنگي دارند خود ايشان اصرار داشتند كه اولين سفرشان به استان خوزستان باشد.

رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسوي در استان خوزستان با اشاره به برنامه‌هاي سفر ميرحسين به استان خوزستان اظهار داشت: ما براي سفر مهندس برنامه‌ريزي وسيعي انجام داده‌ايم و در روز اول سفر مهندس موسوي در بدو ورود به گلزار شهدا و مقبره شهيدان اهواز حضور خواهد يافت و سپس در جمع مردم اهواز به ايراد سخنراني خواهند پرداخت و پس از اقامه نماز ظهر و عصر هم مهندس موسوي با عشاير و بزرگان عرب استان، بزرگان بختياري و خانواده‌هاي سرداران دفاع مقدس ديدار خواهند كرد.

وي با اشاره به برنامه‌هاي روز دوم سفر مهندس موسوي به استان خوزستان افزود: در صبح روز دوم سفر مهندس موسوي به شهرهاي دزفول، انديمشك و شوش دانيال خواهند رفت و در اين شهرها سخنراني خواهند داشت و بعدازظهر هم به شهرهاي آبادان و خرمشهر خواهند رفت و با مردم اين شهرها ديدار خواهند كرد.

شچاع‌پوريان يادآور شد: بعد از ديدار مهندس موسوي با مردم شهرهاي استان خوزستان و در پايان سفر يك مصاحبه مطبوعاتي با حضور رسانه‌هاي استان برگزار خواهد شد.

وي در خصوص اينكه آيا سفر مهندس موسوي به خوزستان انتخاباتي است گفت: اين سفر الزاما انتخاباتي نيست اما چون مهندس موسوي يكي از كانديداهاي انتخابات هستند هر جا حضور پيدا كنند شائبه انتخاباتي بودن سفر وجود دارد.اما هدف مهندس موسوي از سفر به خوزستان بازديد از مناطق جنگي و ديدار با مردم است.

رئيس ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي در خوزستان خاطرنشان كرد: مردم استان خوزستان خاطرات خوبي از دوران نخست‌وزيري مهندس موسوي دارند و پيش‌بيني مي‌شود استقبال گسترده‌اي از ايشان در خوزستان صورت بگيرد.