من در کنار آقای موسوی در فعالیت های انتخاباتی وی بودم. موسوی کاندیدای مورد قبول نظام بود و بر اساس آنچه فکر میکردم به مصلحت نظام است، در کنار آقای موسوی بودم/من خط امام را در زمان زنده بودن ایشان هیچگاه فراموش نکردم و به همه ارزشهایشان ازجمله ولایت فقیه پایبند بودم. نسبت به رهبری هم منهای فقه و اعتقاد هم علاقه شخصی دارم و کاری خلاف فرمایش ایشان نکردم. بعد از فرمایشات ایشان در سال ۸۸ هم عملی برخلاف فرمایشات ایشان نکردم.