تفاوت تفسیر دولتمردان ایران از مثبت بودن نتیجه مذاکرات با تفسیر سران غربی و اسرائیلی دارد و همچنین چند صدای مقامات رژیم صهیونیستی و غربی در خصوص موفقیت و یا عدم موفقیت غرب در توافق ژنو نشان از وجودابهامات بسیار در اصل توافق دارد. البته صهیونیستها و حامیان رسانه ای آنها بیکار ننشسته و به موضوعاتی می پردازند که در گام های بعدی مورد چانه زنی قرار خواهند گرفت.

جان کری در نشست های خبری و گفتگوهای تلویزیونی پس از مذاکرات، بارها سعی کرد با تکرار جمله ی ما حق غنی سازی را برای ایران به رسمیت نمیشناسیم رضایت سران رژیم صهیونیستی را جلب کند که سخنان وی با واکنش هایی از سوی مقامات رژیم صهیونیستی همراه بود.

احتمال اتحاد اسرائیل و عربستان سعودی که فاکس نیوز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه ی رژیم صهیونیستی از آن پرده برداشت می تواند سند واضح این مدعا باشد زیرا اثبات می کند که نفرت اسرائیل از جهان عرب امری ظاهری بوده و فقط تا زمانی موضوعیت دارد که در منافعشان تضادی وجود نداشته باشد.

همچنین، روزنامه فارین پالیسی در مطلبی به تحلیل نگرانی اسرائیل از نتیجه مذاکرات و مقایسه موضوع ایران با کره شمالی پرداخت. در این مطلب آمده است: ”نه سانتریفیوژی نابود شده، نه ذره ای از اورانیوم های غنی شده ایران به خارج از این کشور ارسال خواهد شد، و نه هیچ زندانی امریکایی از ایران آزاد خواهد گردید. بلکه در عوض ایران 7 میلیارد دلار ناشی از تحریم ها را دریافت خواهد کرد و به ساخت موشک های بالستیک ادامه خواهد داد... "

تفاوت تفسیر دولتمردان ایران از مثبت بودن نتیجه مذاکرات با تفسیر سران غربی و اسرائیلی دارد و همچنین چند صدای مقامات رژیم صهیونیستی و غربی در خصوص موفقیت و یا عدم موفقیت غرب در توافق ژنو نشان از وجودابهامات بسیار در اصل توافق دارد.

البته صهیونیستها و حامیان رسانه ای آنها بیکار ننشسته و به موضوعاتی می پردازند که در گام های بعدی مورد چانه زنی قرار خواهند گرفت.

• اولین چیزی که فارین پالیسی در تحلیل خود بر آن اصرار دارد، به رسمیت شناختن کشوری یهودی به نام اسرائیل است که حق ادامه حیات دارد [به عبارتی، ایران نباید از نابودی اسرائیل کلامی بر زبان بیاورد].

• همچنین، ایران نه تنها باید برنامه هسته ای خود را معلق کند بلکه در مراحلی معین به توقف کامل آن برسد. به طور مثال ابتدا غنی سازی را –به طور کامل- متوقف کرده، سپس تمام ذخایر ارانیوم خود را صادر نماید.

• ایران باید اجازه بازرسی های کامل و بی قید و شرط را از تاسیسات هسته ای اراک به آژانس انرژی هسته ای بدهد.

• ایران باید بداند که وظیفه اثبات حسن ظن در مذاکرات بر عهده اوست نه ایالات متحده امریکا.