ساعاتي پس از اظهارات تحريک کننده فائزه هاشمي رفسنجاني در ميان تجمع غيرقانوني در مقابل سازمان صدا و سيما افرادي از ميان هواداران موسوي چند نقطه غرب و شمال شهر را به کام آشوب و خرابکاري بردند.

 

به گزارش ايرنا عصر سه‌شنبه در حالي که حضور ميليوني شهروندان تهراني در ميدان وليعصر(عج) تصوير بزرگي از نفرت نسبت به اغتشاش و خشونت را به نمايش گذاشته بود تعدادي از حاميان يک نامزد غير پيروز با ترتيب دادن يک اجتماع غير قانوني در مقابل سازمان صدا و سيما صرفا سکوت کردند و نام اين کار را "سکوت سبز" نهادند.

 

اما اين سکوت رنگي با حضور دختر هاشمي رفسنجاني در جمع آنها شکست و پس از تشويق شدن به ادامه حضور خياباني، ناگهان همه چيز به رنگ خشونت درآمد.

 

فائزه هاشمي از تجمع کنندگان در اجتماع غير قانوني شب گذشته خواست همچنان به تحرکات خياباني شان ادامه دهند.

 

ساعاتي بعد از اين ، عناصري از اجتماع مذکور جدا شده و با رساندن خود به چند ميدان پر رفت و آمد در شمال غرب تهران، به تخريب و تحريق اموال عمومي و دولتي و عربده کشي دست زدند.

ساعاتي پس از اظهارات تحريک کننده فائزه هاشمي رفسنجاني در ميان تجمع غيرقانوني در مقابل سازمان صدا و سيما افرادي از ميان هواداران موسوي چند نقطه غرب و شمال شهر را به کام آشوب و خرابکاري بردند.

 

به گزارش ايرنا عصر سه‌شنبه در حالي که حضور ميليوني شهروندان تهراني در ميدان وليعصر(عج) تصوير بزرگي از نفرت نسبت به اغتشاش و خشونت را به نمايش گذاشته بود تعدادي از حاميان يک نامزد غير پيروز با ترتيب دادن يک اجتماع غير قانوني در مقابل سازمان صدا و سيما صرفا سکوت کردند و نام اين کار را "سکوت سبز" نهادند.

 

اما اين سکوت رنگي با حضور دختر هاشمي رفسنجاني در جمع آنها شکست و پس از تشويق شدن به ادامه حضور خياباني، ناگهان همه چيز به رنگ خشونت درآمد.

 

فائزه هاشمي از تجمع کنندگان در اجتماع غير قانوني شب گذشته خواست همچنان به تحرکات خياباني شان ادامه دهند.

 

ساعاتي بعد از اين ، عناصري از اجتماع مذکور جدا شده و با رساندن خود به چند ميدان پر رفت و آمد در شمال غرب تهران، به تخريب و تحريق اموال عمومي و دولتي و عربده کشي دست زدند.