دکتر صادق خلیلیان در این نامه نشان می دهد که آمار رئیس جمهور از میزان واردات محصولات کشاورزی آنچنان غیر واقعی است که اصولا بنادر ایران چنین ظرفیتی برای واردات ندارند و حتی آمار رسمی گمرک ایران نیز نشان می دهد که آمارهای آقای حسن روحانی 83 درصد از آمارهای ثبت شده رسمی بالاتر است

عبدالرضا داوری در فیس بوکش نوشت: دکتر صادق خلیلیان، وزیر سابق کشاورزی، در تاریخ 24 اردیبهشت 93 نامه ای را خطاب به آقای حسن روحانی، به دفتر رییس جمهور ارسال کردند و همان زمان نسخه ای از این نامه را هم به رهبر معظم انقلاب و دکتر محمود احمدی نژاد تقدیم کردند. این نامه که اخیرا نسخه ای از آن نیز به دست اینجانب رسید، دارای 23 محور در نقد اظهارات رییس دولت یازدهم در حوزه کشاورزی است. هنگامی که مطالعه این نامه مفصل را به پایان می برید نفس در سینه تان حبس می شود از اینکه چگونه عده ای با چنین اظهاراتی خود را سردمدار دولت راستگویان می نامند؟
به عنوان نمونه دکتر صادق خلیلیان در این نامه نشان می دهد که آمار رئیس جمهور از میزان واردات محصولات کشاورزی آنچنان غیر واقعی است که اصولا بنادر ایران چنین ظرفیتی برای واردات ندارند و حتی آمار رسمی گمرک ایران نیز نشان می دهد که آمارهای آقای حسن روحانی 83 درصد از آمارهای ثبت شده رسمی بالاتر است!
نامه آقای دکتر خلیلیان که به زودی متن کامل آن منتشر خواهد شد و در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت سندی ماندگار برای سنجش میزان راستگویی مدعیان دولت راستگویان خواهد بود.

منبع: دولت بهار