با قطعی شدن معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت علوم، سرپرست فعلی این وزارتخانه فردا برای دیدار با برخی از مراجع معظم تقلید به قم سفر خواهد کرد.

خبرهای رسیده حکایت از هماهنگ نشدن تعداد قابل توجهی از دیدارهای جعفر توفیقی با مراجع معظم تقلید را دارد که علت قطعی نپذیرفتن وی توسط برخی از مراجع هنوز اعلام نشده است.
با قطعی شدن معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت علوم، سرپرست فعلی این وزارتخانه فردا برای دیدار با برخی از مراجع معظم تقلید به قم سفر خواهد کرد.

دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله نوری همدانی و همچنین برخی از چهره های سیاسی از جمله برنامه های سفر یک روزه سرپرست جنجالی وزارت علوم به قم می باشد.

خبرهای رسیده حکایت از هماهنگ نشدن تعداد قابل توجهی از دیدارهای جعفر توفیقی با مراجع معظم تقلید را دارد که علت قطعی نپذیرفتن وی توسط برخی از مراجع هنوز اعلام نشده است.

لازم به ذکر است که جعفر توفیقی روز گذشته نیز با حضور در مجلس آخرین تلاش های خود را برای رایزنی با نمایندگان مجلس انجام داد که بازتاب نظر نمایندگان حکایت از ناکامی توفیقی در دیدار با نمایندگان داشت.