پس از پایان مذاکره وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت که لحن ومقامات ایرانی تغییر زیادی کرده است اما هنوز خیلی زود است که آن را یک پیشرفت بزرگ بخوانیم. پیشنهاد ظریف بر این پایه قرار داشته است که در یک فرآیند یک ساله مذاکراتی میان ایران و 1+5 ایران متعهد می شود دو موضوع «شفافیت کامل در برنامه هسته ای» و «عمل کامل به تعهدات بین المللی» را به طور کامل اجرا کند!! و گروه 1+5 هم متعهد به لغو کامل همه تحریم ها می شود.

دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران در قالب نشست وزیران خارجه کشورهای ۱+۵ برگزار شد. این دیدار در نیویورک، نخستین دیدار همتایان ایرانی و آمریکایی در این سطح درباره ایران پس از قطع رابطه بود.

پس از این جلسه ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت که لحن ومقامات ایرانی تغییر زیادی کرده است و این جلسه "شروع خوبی" بود اما به گفته او "هنوز خیلی زود است که آن را یک پیشرفت بزرگ بخوانیم".

طبق تصاویری که از محل مذاکرات ۱+۵ و پیش از آغاز جلسه رسیده، هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در گوشه میز و کنار یکدیگر نشسته‌ بودند.

سایت ایران هسته ای باانتشار جزئیاتی از مذاکرات صورت گرفته در این جلسه نوشت: پیشنهاد ظریف بر این پایه قرار داشته است که در یک فرآیند یک ساله مذاکراتی میان ایران و 1+5 ایران متعهد می شود دو موضوع «شفافیت کامل در برنامه هسته ای» و «عمل کامل به تعهدات بین المللی» را به طور کامل اجرا کند و گروه 1+5 هم متعهد به لغو کامل همه تحریم ها می شود.

ایران همچنین خواهان آن شده است که در این مدت تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نشود.

علاوه بر این، ظریف خواستار آن شده است که پیشنهاد آلماتی به طور کامل کنار گذاشه شود و مذاکرات در فضایی کاملا جدید آغاز شود.

ظریف این نکات را در دیدار خصوصی با جان کری هم مطرح کرده است. گزارش ها نشان می دهد گروه 1+5 از این پیشنهاد استقبال کرده و خواستار «بحث درباره جزئیات» در نشست 24 مهر در ژنو شده است.