یکی از روزنامه‌نگاران وابسته به جریان تجدیدنظر‌طلب که از دوستان نزدیک محمدعلی ابطحی می‌باشد همچنان به تحریک آشوبگران مشغول است.

 (مزدک. ع.ن) از عناصر افراطی است که دارای گرایشات چپ مارکسیستی می‌باشد. وی در وبلاگ شخصی خود و یک سایت تحت عنوان خبرنگاران صلح، به شدت مشغول تحریک و خط‌دهی عناصر آشوبگر است. وی در تظاهرات خیابانی با پلاکاردی با مضمون «ابطحی را آزاد کنید» دیده شده است.