سایت نزدیک به علی لاریجانی، با نیم نگاهی به نتیجه چند نظرسنجی انجام شده توسط دیگر سایت های خبری، به دنبال شکستن آرای کاندیدای نزدیک به دولت در نظرسنجی اش است.

سایت خبرآنلاین نیز به جمع برگزارکنندگان نظرسنجی های انتخاباتی پیوست.
پیش تر خبرگزاری ایسنا و دو سایت ضددولتی مشرق و صراط، اقدام به برگزاری نظرسنجی انتخاباتی کرده بودند. در نظرسنجی های ایسنا و مشرق، کاندیدای دولت، پیشتاز شد. سایت صراط نیز پس از آنکه گزینه کاندیدای دولت، از رقبایش پیشی گرفت، نظرسنجی را در نیمه راه متوقف کرد.
خبرآنلاین، در انتخاب گزینه های نظرسنجی اش، روشی متفاوت با دیگر نظرسنجی های مشابه در پیش گرفته است. این سایت خبری، دو پرسش را در نظرسنجی خود گنجانده و گزینه های قابل انتخاب را نیز به 6 مورد افزایش داده است.
تلفیق دو پرسش در یک نظرسنجی واحد، از حیث علمی فاقد اعتبار است، اما به نظر می رسد سایت نزدیک به علی لاریجانی، با نیم نگاهی به نتیجه چند نظرسنجی انجام شده توسط دیگر سایت های خبری، به دنبال شکستن آرای کاندیدای نزدیک به دولت در نظرسنجی اش است؛ آرایی که در نظرسنجی های یک مرحله ای پیشین نشان می داد، کاندیدای دولت با اختلافی قابل توجه پیشتاز بوده است.
لازم به ذکر است نتایج نظرسنجی های اینترنتی، آن هم توسط سایت های خبری با مخاطبان خاص، نمی تواند ملاکی علمی برای آمایش افکار یک جامعه باشد، با این حال این نظرسنجی ها گاه، نتایجی قابل تامل در پی دارند.