محسن هاشمی رفسنجانی به نظر من دولت نهم و دهم فقط در ارائه شعارهای پوپولیستی و عوام‌فریبی موفق بوده است!

مدیرعامل سابق مترو در مصاحبه با خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی می‌گوید: «حداقل در چهار سال اخیر ماهیت و وضع سیاست جهانی تغییرات زیادی کرده است. به نظر می‌رسد که سیاستمداران، وزارت خارجه، دولت، شورای عالی امنیت ملی و ... برای هیچیک از این مسائل جوابی ندارند و حتی به آن فکر هم نمی‌کنند!» محسن هاشمی رفسنجانیمدیرعامل سابق مترو می‌گوید: به نظر من دولت نهم و دهم فقط در ارائه شعارهای پوپولیستی و عوام‌فریبی موفق بوده است! این در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیات دولت در سال 91 می‌فرمایند: «در جمع‌‌بندی نقاط قوّت و نقاط ضعف، وقتی ما نگاه می‌کنیم، ترجیح را به نقاط قوت می‌دهیم ... در این سال‌هایی که دولت نهم و دولت دهم بر سر کار بودند تا امروز، گفتمان انقلاب و ارزش‌های ‌‌انقلاب و چیزهایی که امام به آن توصیه می‌کردند و ما آنها را از انقلاب آموختیم، خوشبختانه کاملاً برجسته شده: مسئله‌‌ ساده‌‌زیستی مسئولان، استکبارستیزی، افتخار به انقلابیگری.»