سایت اینترنتی دانا در یک اقدام مشکوک و قابل تامل مدعی برنامه ریزی برای ایجاد اغتشاش در همایش 100 هزار نفری تقدیر از خدمتگزاران سفرهای نوروزی شد.

این سایت مدعی شد دولت با سازماندهی گروهی آشوبگر در لباس "حزب الله" به دنبال ایجاد اغتشاش در همایش مذکور است.

اقدام مشکوک این سایت خبری با استقبال رسانه های ضد انقلاب مواجه شده است.

به نظر می رسد خبر سازی ناشیانه سایت دانا بیش از آنکه به "فرار به جلو" شبیه باشد، موجب لو رفتن سناریوی احتمالی مخالفان دولت خواهد شد.

بدیهی است در صورت بروز هر اتفاقی انگشت اشاره به سوی پشتیبانان و هدایت کنندگان این "سایت خاص" متوجه خواهد شد.

اخبار واصله حکایت از آن دارد که نهاد های مسئول پیگیر پشت پرده این خبرسازی ضد امنیتی هستند.