يك سايت وابسته به گروهك فدائيان خلق نوشت؛ نه كروبي و نه موسوي نامزدي ايده آل نيستند اما براي ايجاد تغييرات بنيادي بايد همدلي كنيم.

 

به گزارش فارس، اخبار روز، با ذوق زدگي از تشنجات هفته گذشته به بهانه اعلام نتيجه انتخابات نوشت؛ شكي نيست كه نه آقاي موسوي و نه آقاي كروبي كانديداي ايده آل براي ايجاد تغييرات بنيادي نيستند اما شرايط سياسي فعلي و جنبش برآمده از آن، مي‌طلبد با پرهيز از حداكثرخواهي، همدلي و همراهي داشته باشيم؛ اگر جنبش بتواند انتخاباتي با حضور ناظران خارجي را به كرسي بنشاند آن وقت گام اساسي براي تغييرات جدي ساختار حاكميت برداشته شده است.

 

ارگان گروهك چپ آمريكايي، همچنين خواستار همبستگي "تمام نيروها اعم از مسلمان و غير مسلمان، اصلاح طلبان حكومتي و اپوزيسيون " شد و بر لزوم دامن زدن به اعتصاب و ايجاد ستادهاي مشترك هماهنگي در راستاي تداوم تنش‌ها و تشنج‌ها تأكيد كرد.