رئيس سازمان تبليغات اسلامي گفت: نگاه رسانه‌اي رهبر معظم انقلاب بي‌بديل است و مبلغين و فعالان عرصه رسانه و ارتباطات براي پيشبرد برنامه‌هاي خود از اين رويكرد استفاده كنند.

سيدمهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي در همايش ملي ارتباطات ديني كه به مدت يك روز در سالن سوره حوزه هنري و با حضور صاحب‌نظران و انديشمندان عرصه رسانه و تبليغات برگزار مي‌شود، گفت: در تعريف مفهوم ارتباطات ديني بايد گفت كه مراد از اين عبارت كيفيت خوب انتقال پيام ديني به مخاطبان جهان است.
وي افزود: فكر مي‌كنم بايد دو نگاه به اين موضوع داشته باشيم يك نگاه به سبك و سياق و روش‌هاي ارتباطات سنتي خودمان كه دقيق‌ترين و نافذترين پيام رخ به رخ را از آن دريافت مي‌كنيم.

وي ادامه داد: بايد فكر كنيم كه منبر و خطابه كه توسط دانشمندان، فضلا و علما ارائه مي‌شد را در عصر كنوني چگونه با زمان تطبيق دهيم.
وي افزود: بايد خطبا و وعاظ جامعه فعلي ما يك نگاه دقيق به اين فن داشته باشند، من از كودكي در محافل سخنراني محروم فلسفي حضور داشتم. وي به تمام معنا هنرمندانه سخنراني مي‌كرد. استخدام هنر در دست ايشان بود و با استفاده از فنون مختلف به راحتي دسته‌بندي و نتيجه‌گيري مي‌كرد. ما بايد هنر را به كار بگيريم و از فن خطابه و شعر و همچنين مجدگويي و دسته‌بندي مطالب استفاده كنيم.
وي با تأكيد بر اين موضوع كه علميت خطيب و سخنران تأثيرگذاري بسياري دارد، گفت: يك نگاه ديگر اين است كه از تبليغات سنتي يك گام جلوتر برويم. بعد از مدتي مفهوم تله آمد و منظور اين بود كه از انتقال پيام به مخاطب حضوري جلوتر برويم. وقتي مي‌خواهيم مفهوم را در فضاي مجازي مطرح كنيم معني اين كار يك عدد 1 و مقابلش بي‌نهايت صفر است كه در اين مسئله خيلي بايد تفكر كنيم و فقط توليد مهم نيست بلكه بايد اين معنا و مفهوم را محقق كنيم.

خاموشي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: سوال اينجاست كه براي قرار گرفتن در ميدان اصلي تبادل اطلاعاتي چه بايد كرد. ما بايد براي وارد شدن به فضاي جديد ضرورت‌هاي آن فضا را بدانيم. برخي در دنياي امروز بر اين باورند كه مي‌توان با استفاده از اين ابزار پيام خود را مطرح كرد. اما اينكه اين پيام شما داوطلب پيدا كند و چگونگي تشنه كردن مخاطب مهم است.
رئيس سازمان تبليغات اسلامي ادامه داد: به نظر مي‌رسد پيشرفت امكانات ارتباطاتي ما را دائم در فضاي جديد وارد مي‌كند بنابراين در مديريت نبايد از زمان عقب بيفتيم. حال كه تنها با يك فيبر نوري ده‌ها هزار شبكه در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد ديگر استفاده از ماهواره جايگاه خاص خودش را ندارد و بايد با توجه به اين موضوعات مديريت خود را تنظيم كنيم.

وي با بيان اينكه ما چگونه فضاي آينده را فتح كنيم، گفت: اين نيازمند تفكر بسيار است، خيلي از ما فكر مي‌كنيم براي انتقال پيام بايد كار كنيم در حاليكه اگر يك سري كارها را انجام ندهيم پيام ما منتقل مي‌شود. به عنوان مثال فعاليت بعضي شبكه‌هاي تبليغي تشيع كه اگر يك مخاطب ناآگاه در جهان غرب به تماشاي آن بنشيند تنها هتك مذاهب ديگر را مي‌بيند و نسبت به تشيع آگاهي درستي پيدا نمي‌كند.
حجت الاسلام خاموشي در پايان سخنان خود گفت: بايد نگاه فقهي رهبر معظم انقلاب كه به نظر من در نگاه رسانه‌اي بي‌بديل است و صحبت‌هاي ايشان در اين باره بيشتر در اينگونه همايش‌ها مدنظر قرار بگيرد.