روزنامه صهیونیستی نیویورک تایمز که همواره پیشتاز حمله رسانه ای به نظام اسلامی بوده است با انعکاس سخنان نتانیاهو و تحلیل آنها می نویسد: ”اگرچه آقای روحانی با سخنان و رویکرد خود، چهره ای دوستانه و خیرخواه از خود به نمایش گذاشت و حتی به مسئله فلسطین [که یکی از مسائل حساسیت برانگیز برای اسرائیل است] چندان توجهی نشان نداد اما نتانیاهو معتقد است روحانی فقط ظاهرسازی می کند و به همین دلیل قابل اعتماد نیست"

شاید یکی از مقتضیات دنیای سیاست باشد که سوت و کف زدن های موافقان را به هشدارهای دلسوزانه مخالفان ترجیح دهند. اما ایکاش زنگ خطری که تحلیلگران به انحاء مختلف برای دولت تدبیر و امید در رابطه با خطرات مذاکره با امریکا به صدا در می آوردند باعث هشیاری دولتمردان میشد.

پیشتر در مطلبی ذکر شده بود که تماس تلفنی باراک اوباما و دکتر روحانی با هماهنگی مقامات رژیم جعلی اسرائیل صورت گرفته بود و این به منزله هشداری بود که اقتضا میکرد با هشیاری به این قضیه نگاه شود. ولی ارجح دانستن جنبه تبلیغاتی این رخداد باعث شد تا آمادگی لازم جهت واکنش به تغییر جهت های احتمالی امریکا کسب نشود.

بدین ترتیب سیاست خارجی جمهوری اسلامی در موضع انفعال قرار گرفته و تا جایی به دشمن میدان داده شد که رسانه های امریکایی به خود اجازه دهند و با تمسخر بنویسند: ”رهبران اسرائیل پوست رئیس جمهور جدید ایران را می کنند"!!

روزنامه صهیونیستی نیویورک تایمز که همواره پیشتاز حمله رسانه ای به نظام اسلامی بوده است با انعکاس سخنان نتانیاهو و تحلیل آنها می نویسد: ”اگرچه آقای روحانی با سخنان و رویکرد خود، چهره ای دوستانه و خیرخواه از خود به نمایش گذاشت و حتی به مسئله فلسطین [که یکی از مسائل حساسیت برانگیز برای اسرائیل است] چندان توجهی نشان نداد اما نتانیاهو معتقد است روحانی فقط ظاهرسازی می کند و به همین دلیل قابل اعتماد نیست پس به هیچ عنوان نباید تحریم های فلج کننده و گزینه نظامی را از روی میز برداشت."

عقب نشینی ایران از مقاومت اصولی خویش اگرچه خفیف و ملایم بوده ولی چنان جرأتی به دشمنان داده که نه تنها از جایگاه تمسخر و تحقیر به بالاترین مقام اجرایی کشورمان نگاه می کنند بلکه برای امتیاز گرفتن و سلب حق قانونی یک ملت دندان تیز می نمایند.

البته بر هیچکس پوشیده نیست که رفتار سران استکبار با جمهوری اسلامی همواره متکبرانه و ظالمانه بوده است ولی مسئله مهم این است که اگر قرار باشد چه در حال مقاومت و چه در حال نرمش به یک اندازه آسیب متوجه کشور گردد چرا عزت مقاومت را به ذلت سازش و تسلیم بفروشیم؟

عقل حکم می کند که یک مسئله را چند بار تجربه نکنیم. وقتی می دانیم که امریکا کاری خلاف مصالح و منافع اسرائیل انجا نمی دهد؛ و وقتی مشخص است که منفعت و مصلحت بقای رژیم اسرائیل در نابودی نظام اسلامی است، آیا منطقی است که باز هم اسیر فریب تبلیغاتی دشمن شویم؟