علي عسگري نماينده سابق مردم مشهد و عضو مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعتراضات امت حزب‌الله، به خصوص خانواده‌هاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران نسبت به همراهي هاشمي رفسنجاني با سران فتنه و همچنين عدم همراهي بارهبر معظم انقلاب در مقابله با جريان فتنه‌، را با حمله هواداران بني‌صدر خائن به شهيد بهشتي و وضعيت فعلي هاشمي رفسنجاني را نيز با وضعيت آن شهيد بزرگوار در آن دوران تشبيه کرد!؟

وي در اين رابطه اظهار داشت: وضعيت فعلي آقاي هاشمي و جفاکاري‌ها عليه ايشان بسيار شبيه دوران مظلوميت شهيد دکتر بهشتي است! آن هنگامي که حاميان بني‌صدر بر عليه او شعار مي‌دادند بهشتي، طالقاني را تو کشتي؟! از همان زمان زمان تخريب و توهين بر عليه آقاي هاشمي تخريب و توهين وجود داشت تا الان که اين رفتارهاي تخريبي از جانب بانوي متحجر و هتاک در اوج خودش قرار دارد.