مشرق نوشت: هاشمی رفسنجانی در دیدار تعدادی از دانشجویان، خبر از زندگی آزاد موسوی و کروبی داده و گفته است من که پیگیری کردم گفتند حصر این افراد تقریبا برداشته شده است. برخی نزدیکان کروبی هم مدعی شده اند کروبی در حال حاضر زندگی بدون حصر داشته و تنها تیم حفاظتی با خود دارد.

مشرق همچنین خبر داد: در جلسه 30 نفره جریان فتنه با اصلاح طلبان، بحث های مفصلی درباره حضور یا عدم حضور آنان در انتخابات شده است.

موسوی خوئینی ها طرفدار حضور در انتخابات با شرط آزادی زندانیان و رفع حصر از موسوی و کروبی بوده است.

عبدالله نوری گفته شرط گذاری برای نظام خنده دار است و باید در هر شرایطی در انتخابات شرکت کنیم. خاتمی هم از ضرورت حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفته است.

جلسه انتخاباتی مجاهدین و مشارکت

بر اساس این گزارش، جلسه انتخاباتی طیف مجاهدین و مشارکت در هفته گذشته برگزار شد.

اکثر حاضران معتقد بودند پس از دو سال سکوت چگونه می شود بدنه حامیان را برای ورود به انتخابات اقناع کرد؟ نمی شود پس از دو سال سکوت حالا دم از فعالیت سیاسی زد. در حالی که موسوی سکوت کرده ما چه بگوییم؟

این جلسه بدون جمع بندی خاصی پایان یافت.