سایت متعلق به یک نهاد خاص در قالب یک یادداشت هتاکانه و به بهانه نقد نامه اخیر آیت‌الله حائری شیرازی به رهبر انقلاب درباره حضور افراد شاخص جریان‌های سیاسی در انتخابات برای خلق حماسه سیاسی نوشت: حضرت آیت‌الله! اینجا شورای نگهبان قانون اساسی است نه فدراسیون فوتبال! شورای نگهبان قانون اساسی را نباید با فدراسیون فوتبال اشتباه گرفت.

آیت‌الله حائری شیرازی روز گذشته در نامه‌ای، بدون نام بردن از فرد خاصی نسبت به عدم احراز صلاحیت چهره‌های اصلی در انتخابات اظهار نگرانی کردند و این مسأله را مانع تحقق حماسه سیاسی برشمردند. این سایت در ادامه با اخذ ادبیاتی بی‌ادبانه نوشت با این مبنا و استقرای فوتبالی، اساساً چه نیازی به احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان می‌ماند؟ در استدلال شما، اصالت به افزایش مشارکت داده شده است، با این استدلال و ضمن احترام به ثبت نام کنندگان در انتخابات، اگر خواننده‌های لس آنجلسی و پاپ و هنرپیشه‌های پر طرفدار سینما احراز صلاحیت شوند، آیا انتخابات پر شورتری نخواهیم داشت؟
نویسنده سایت فارس در قسمت دیگری از هتاکی نامه خود با اشاره به اینکه «رهبری حکیم از مهرماه سال گذشته به این سو، در تمام بیانات معطوف به انتخابات خود، بیشترین ضرباهنگ را به همین حضور و حماسه مردمی داده‌اند و با خلق تعابیری نظیر «انتخابات؛ مصرع برجسته حماسی سیاسی»، «حضور پر شور مردم؛ مصونیت‌آفرین برای کشور»، «ضرورت حضور همه جریان‌ها و سلایق سیاسی معتقد به نظام» همچون همیشه طلایه‌دار حرکت بزرگ مردمی هستند «پا را فراتر از اعتراض به نامه آیت‌الله حائری نهاده و در برابر فرمایش رهبری آورده است» «اما آیا برای انجام یک فعل پسندیده، باید از مقدمات اصولی و قانونی و شرعی آن صرف‌نظر کرد؟ » «آزادی فکر و اندیشه و بیان» در جمهوری اسلامی به برکت اسلام و انقلاب اسلامی، جریان دارد و مواردی از جنس نامه استاد بزرگوار آیت‌الله حائری و در مقابل نیز طرح سوالات و انتقادات متقابلی نظیر آنچه بر این قلم قاصر جاری شد، جزیی از همین فضای آزادانه و متعالی برگرفته از گفت‌وگوی نقادانه و در عین حال مودبانه ریشه‌دار در مکتب شیعه است. گرچه مدعی العموم اساساً صحنه هتاکی علیه بزرگان و مقامات رسمی را نادیده می‌انگارد امید است این بار این هتاکی آشکار به یکی از بزرگان انقلاب و تعریض بی‌جا به فرمان رهبر معظم انقلاب را پیگیری کند.