در سال 88 شاهد بودیم که چه فتنه‌هایی به پا شد و در واقع پروژ‌ه‌ای را به عدم تکرار دولت راه‌اندازی کرده بودند.

عبدالرضا داوری، مدیر مسئول شهروند در گفت‌وگو با ایران در ارزیابی و تحلیل خود از این هجمه‌های صورت گرفته به حامیان گفتمان دولت می‌گوید:‌ از سال 84 که دولت نهم با ریاست دکتر احمدی‌نژاد بر سر کار آمد همه جریان‌ها و نیروهای مخالف تلاش کردند که با وارد کردن هجمه‌های مختلف این دولت تکرار نشود.

داوری ادامه داد: در سال 88 شاهد بودیم که چه فتنه‌هایی به پا شد و در واقع پروژ‌ه‌ای را به عدم تکرار دولت راه‌اندازی کرده بودند.

وی با بیان این‌که اکنون این فشارها و نگرانی‌ها با اعلام کاندیداتوری مهندس مشایی احیا شده است، می‌افزاید: حال به دنبال این هستند که با حذف مشایی در صحنه و با اعمال فشار در طرف‌های مختلف ادامه حرکت رو به رشد دولت دهم را در دولت یازدهم متوقف کنند.

داوری معتقد است که مسیر عدالت پر از سختی است اما باید در مقابل این فشارها مقاومت کرده و مسیر عدالت دولت دهم ادامه یابد.