كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مراسم تجليل از مدال آوران مسابقات جهاني و آسيايي دانشجويان كه در دانشگاه تربيت مدرس تهران برگزار شد با تأكيد بر اينكه ديگر فتنه در كشور وجود ندارد، اظهار داشت: فتنه به معناي غبارآلودگي فضا و مشكل شدن تشخيص حق عليه باطل است اما اكنون صف حق و باطل كاملا مشخص است.

وي با بيان اينكه يك نگاه سطحي نيز نشان مي‌دهد كه دشمنان ملت ايران براي چه كساني كف و سوت مي‌زنند، افزود: ديگر، بخش فتنه در كشور مطرح نيست و اگر كسي با اين جريان همراهي كند، ضدانقلاب است.

وزير علوم با بيان اينكه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي با فتنه‌هاي زيادي مواجه شده و بعد از اين نيز رو به رو خواهد بود، گفت: در اين شرايط كه فتنه 88 تمام شده است هر كسي كه با اين جريان همراهي كند ضدانقلاب است چون فضاي غبارآلود در كشور نداريم.

دانشجو با بيان اينكه دانشجويان در اين فتنه نشان دادند كه افسران مطمئني براي كشور هستند، خاطرنشان كرد: دانشجويان در فتنه 88 چشم طمع دشمن به دانشگاه را كور كردند بنابراين ديگر نياز به توضيحي در خصوص اين فتنه وجود ندارد، چون صف حق و باطل نيز كاملا مشخص است.

وي با بيان اينكه همراهي با جريان فتنه، همراهي با ضدانقلاب است، يادآور شد: در اين شرايط خطاب به مديران دانشگاهي تأكيد مي‌كنم كه هيچ مديري در هيچ دانشگاه دولتي و يا غيردولتي حق مسامحه با اين افراد را ندارد.

وزير علوم در ادامه اظهار داشت:‌ اگر تعداد بسيار قليلي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها همچنان اصرار دارند كه با اين جريان همراهي كنند، مسئولان مربوطه بايد به صورت قاطع و در چارچوب قوانين با آنها برخورد كنند.

وي در پايان با بيان اينكه اگر تعداد اندكي از دانشجويان كه بنده آنها را دانشجو نما مي‌نامم بخواهند با اين فتنه همراهي كنند، مسئولان بايد با آنها برخورد قاطع داشته باشند، تصريح كرد: ‌اين برخورد قاطع و در چارچوب قوانين خواست همه ملت و دانشگاهيان كشور است بنابراين بايد با همراهان ضدانقلاب، برخورد قاطع صورت گيرد.