سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: تا زماني كه شوراي نگهبان بررسي نهايي را انجام نداده است، نامزدان دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري از صحبت‌هايي كه موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود خودداري كنند.

 

دكتر عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با ايسنا، بااشاره به دعوت شوراي نگهبان از سه نامزد معترض دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري اظهاركرد: فردا جلسه عمومي فوق‌العاده شوراي نگهبان با حضور سه نامزد معترض آقايان رضايي، موسوي و كروبي برگزار خواهد شد.

 

وي با اشاره به اظهارات محسن رضايي، يكي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در برنامه‌ گفت‌وگوي ويژه‌ خبري مبني بر اين كه شكاياتش كلي نيست، اظهار كرد: آقاي محسن رضايي در نامه‌اي به تاريخ 24/3/88 بيان كردند برآورد ستادهاي و كارشناسان نشان مي‌دهد كه اينجانب در بدبينانه‌ترين وضعيت بين 5/3 تا 7 ميليون راي داشتم هرچند كه برخي از كارشناسان 9 ميليون راي را نيز برآورد كردند.

 

كدخدايي ادامه داد: براساس نامه‌ ارسالي وي، مبناي محاسبه گزارش ناظران از محل شعب اخذ راي، تجميع آراي بيش از هزار صندوق، نظرسنجي‌هاي رسمي و مستقل كشور و اظهارات مردم و مسوولان ستادها است.

 

سخنگوي شوراي نگهبان هم‌چنين با اشاره به نامه‌ي ديگر ارسالي از سوي محسن رضايي در تاريخ 27/3/88 يادآور شد: اين نامه پس از اتمام فرصت دريافت شكايت‌ها ارسال شد و آقاي رضايي تقاضا كردند آراي ايشان در استان‌هاي خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختياري،كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان، كرمانشاه و هم‌چنين در مراكز استان‌ها بازشماري شود.

 

كدخدايي با بيان اين كه البته موارد جزيي را براي ما ارسال كردند كه اكنون درحال بررسي است، گفت: موارد مطرح شده در نامه‌هاي آقاي رضايي كلي است و در چارچوب وظايف واختيارات شوراي نگهبان نيست؛ هم‌چنين پيشنهاد مي‌كنيم كه تمام نظرسنجي‌ها در مورد آقاي رضايي منتشر شود.

 

وي در پايان تاكيد كرد: از نامزدان خواهشمنديم تا زماني كه شوراي نگهبان بررسي نهايي را انجام نداده است از صحبت‌هايي كه موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود خودداري كنند.

 

سخنگوي شوراي نگهبان هم‌چنين در گفت‌وگويي ديگر گفت: «نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري براي حضور در جلسه آتي شوراي نگهبان دعوت مي‌شوند.»

 

به گزارش ايسنا، كدخدايي با اشاره به جلسه روز پنجشنبه اعضاي شوراي نگهبان، افزود:« امروز اولين جلسه عمومي اعضاي شوراي نگهبان، پس از انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.»

 

معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان افزود:« در جلسه صبح، ابتدا طي گزارشي، روند برگزاري انتخابات و فرآيند نظارت بر اجراي انتخابات، خدمت اعضاي محترم شوراي نگهبان ارائه شد. در اين جلسه همچنين كارشناسان، گزارش‌هاي خود را از روند انتخابات ارائه دادند و سپس اعضاي شوراي نگهبان پرسش‌هائي را طرح كردند كه كارشناسان به اين پرسش‌ها پاسخ دادند.»

 

وي اضافه كرد:« درجلسه بعدازظهر نيز گزارش هيات مركزي نظارت برانتخابات همراه با گزارشي از اعتراض‌ها و شكايت‌هاي سه كانديداي محترم، ارائه شد.»

 

كدخدايي با اشاره به جلسه نمايندگان نامزدها در شوراي نگهبان نيز افزود:« درجلسه بعد از ظهر امروز(پنجشنبه)، گزارشي ازجلسه با نمايندگان نامزدها، به اعضاي محترم شوراي نگهبان ارائه شد و در نهايت، دو تصميم اتخاذ شد تا در جلسات آتي شوراي نگهبان پيگيري شود.»

 

سخنگوي شوراي نگهبان افزود:« تصميم اول اين بود كه از خود نامزدهاي محترم دعوت كنيم، اوايل هفته آينده در جلسه عمومي شوراي نگهبان كه با حضور تمامي اعضاي اين شورا تشكيل مي‌شود حضور داشته باشند و ضمن بيان مطالبشان، اگر سوال و نظري دارند در حضور خود اعضاي شوراي نگهبان مطرح كنند و در واقع در يك تعامل مستقيم، مسائل مورد نظر نامزدهاي گرامي و اعضاي محترم شوراي نگهبان مطرح شود.»

 

كدخدايي افزود:« بر اساس تصميم دوم، شوراي نگهبان از معاونت اجرائي خواست تا از طريق كارشناسان، موضوع شكايات كانديداها به طور دقيق‌تر بررسي شود و نتايج آن به جلسه آتي و عمومي شوراي نگهبان ارائه گردد.»